Nieuws

De Opbouw

Actueel

Benoeming drie nieuwe Raad van Toezichtleden Stichting De Opbouw c.a.

Conform het rooster van aftreden is mevrouw Ineke van der Zande (voorzitter raad van bestuur Libertas) per juli 2017 benoemd tot voorzitter van de raad van toezicht van Stichting De Opbouw c.a.. Mevrouw Van der Zande heeft een zeer brede bestuurlijke ervaring in de zorg, veiligheidsregio’s, jeugd en opleidingen. Zij volgt mevrouw Wieteke Beernink op die onlangs is benoemd tot bestuurslid bij Accare. Daarnaast treedt per juli mevrouw Pien Beltman aan (directeur bij Erasmus Medisch Centrum en lid raad van toezicht Bureau Jeugdzorg Noord-Brabant). Naast haar juridische achtergrond liggen haar ervaring en expertise op het gebied van besturen van complexe medische instellingen en bedrijfsvoeringvraagstukken en daarmee samenhangende informatiestromen op de kwaliteit van zorg. Zij volgt mevrouw Loes van der Sluis op. Per januari 2018 zal eveneens mevrouw Margreeth van der Meijde (vice-decaan Onderwijs & Opleiding AMC en VUmc) aantreden, vooruitlopend op het aftreden van een van de andere leden midden 2018. Mevrouw van der Meijde heeft naast een brede bestuurlijke achtergrond in de medische sector veel ervaring met onderzoek, de lerende organisatie en innovatie.

“Met het aanstellen van deze leden is onze raad van toezicht compleet”, verwoordt Giuseppe Raaphorst, voorzitter van de selectiecommissie. “We kijken terug op de goede samenwerking met mevrouw Beernink en mevrouw Van der Sluis, die een grote bijdrage hebben geleverd in het goed functioneren en de veranderende rol van onze raad van toezicht. Met het benoemen van de nieuwe leden denken we waardige opvolgers te hebben gevonden, waarvan we frisse nieuwe inzichten verwachten. In deze tijd met veel dynamiek in de zorg is een professionele en positief kritische raad van groot belang, waar de nieuwe leden goed inpassen”.

Archief


 
logo
© 2015 Copyright Stichting De Opbouw c.a. All Rights Reserved | Legal disclaimer | Cookie and privacy policy | Colofon