Wij vinden optimale betrokkenheid van cliënten, verwanten, vrijwilligers en medewerkers zeer belangrijk.

Hun kennis, kunde en talent is uniek! Of deze nu komt vanuit een opleiding, hobby, levens- of werkervaring. Wij dagen onze mensen uit dat te delen met anderen. Want je hebt vast ideeën of inhoudelijke kennis over hoe iets beter georganiseerd kan worden, makkelijker kan, meer kan opleveren of bijdraagt aan betere zorg. Vanuit onze zorgorganisaties en De Opbouw delen we deze kennis graag met iedereen.

Wij werken met onze zorgorganisaties aan verschillende thema's:

  • Zorgtechnologie

Zorgtechnologie heeft in deze tijd een onmisbare plaats binnen de zorg en zal zelfredzaamheid, vrijheid en veiligheid vergroten en het leven en werken veraangenamen. Wij staan vooraan in de ontwikkeling van zorgtechnologie en nemen clienten en medewerkers hierin mee.

  • Kennis Kunde en Talent

Binnen alle organisaties van De Opbouw is veel kennis, kunde en talent aanwezig bij onze medewerkers, clienten, verwanten en vrijwilligers. Omdat we dit natuurlijk willen benutten zorgen we ervoor dat overdracht van kennis wordt bevorderd, door elkaar te ontmoeten, te leren van elkaar, kennis verder te ontwikkelen, te delen en eenieder te versterken.

  • Ondernemend samenwerken

We maken meer gebruik van krachten en kennis binnen de zorgorganisaties van de Opbouw. Door het delen en bundelen van onze ondersteunende diensten op het gebied van Bouw- en vastgoed en ICT verbeteren we onze dienstverlening. We delen de "best practices" met elkaar!

  • Waardevol verbinden

Door ontwikkeling van Waardevol Verbinden in een open gemeenschap voegen we waarde toe aan deze gemeenschap. Clienten maken deel uit van de leefomgeving en zij zijn deelnemers in de samenleveving. We faciliteren ideeën die ertoe leiden dat clienten meer burger in de samenleving kunnen zijn, doordat zij zelf ook iets kunnen toevoegen aan die samenleving.  

 

Lees meer over de projecten in ons Maatschappelijk Jaarverslag.