Per 1 juli 2020 is Lijn5 definitief gestopt met haar jeugdzorgactiviteiten.

 

Per 1 juli 2020 is Lijn5 definitief gestopt met haar jeugdzorgactiviteiten. De jeugdhulp aan cliënten en gezinnen wordt voortgezet door andere zorgorganisaties. Vaak met behoud van de betrokken medewerkers en locaties. 

De behandelzorg van Lijn5 in regio’s Amsterdam, Kennemerland en Noord-Holland Noord wordt voortgezet door Levvel5. In stad en regio Utrecht geven KOOS Utrecht, Spoor030 / Timon, Youké en Amerpoort vervolg aan delen van het zorgaanbod. We zijn blij, dat we dankzij deze samenwerking onze cliënten continuïteit van zorg kunnen bieden en dat een groot deel van onze medewerkers rechtstreeks over is gegaan naar een andere werkgever. Zo blijft de jeugdhulp – met daarbinnen de opgebouwde expertise van Lijn5 rond cliënten met licht verstandelijke beperking - behouden. 

Contact over bestuurlijke/administratieve zaken blijft mogelijk via info@ln5.nl of (maandag t/m donderdag tijdens kantooruren) telefonisch via 088-513 13 13. Het postadres is Postbus 9445, 3506 GK Utrecht.