De Opbouw is een unieke organisatie, al zeggen we het zelf

 

We zijn veelkleurig en actief in lokale gemeenschappen aanwezig. Daarom werken we overal onder eigen, lokale namen. Zorg is mensenwerk en wij zijn er om zorg te verlenen aan ouderen en mensen met een verstandelijke beperking. Vanuit onze overtuiging dat wij hulp bieden aan iedereen die dat nodig heeft, zetten onze medewerkers zich elke dag met hart en ziel in om de mensen die dat hard nodig hebben een zinvol en prettig bestaan te bieden. De Opbouw is verdeeld over drie zorgorganisaties: Prinsenstichting, Zideris en Silverein. Samen verlenen wij zorg en ondersteuning aan meer dan 6.400 mensen. De afdeling bestuurs- en groepsondersteuning van De Opbouw is ondersteunend aan de zorgorganisaties en faciliteert bedrijfsvoeringsaspecten, bijvoorbeeld op het gebied van Bouw & Vastgoed en ICT. Ook is de Raad van Bestuur gehuisvest in Utrecht.

 

ANBI Sparrenheide

ANBI Stichting Steun De Opbouw