Feiten en Cijfers

De Opbouw vindt het belangrijk om inzicht te bieden in de belangrijke feiten en cijfers van ons concernbureau. We kiezen ervoor om de jaarverantwoording 2018 op te splitsen in een drietal onderdelen: Het Maatschappelijk Jaarverslag, het Bestuursverslag en de Jaarrekening.

Alle drie de onderdelen zijn met elkaar verbonden, maar zijn ook los van elkaar te lezen.

2018

2017