Ben jij een topper met hart voor de zorg?

Als nieuwe collega ben jij net als wij; je vindt dat ieder mens van betekenis is en ertoe doet, ook ouderen en mensen met een beperking. Je bent altijd op zoek naar nieuwe oplossingen voor de mensen waarvoor jij werkt. Je gaat voor je vak, voor cliënten en hun naasten en natuurlijk ook  voor je collega’s. En je wilt jezelf blijven ontwikkelen en blijven doorgroeien. 

Bij ons draag je bij aan een zinvol bestaan voor ouderen en mensen met een beperking

Door bij Zorggroep De Opbouw te werken, draag je eraan bij dat ouderen en mensen met een beperking op eigen wijze een zinvol en liefdevol bestaan kunnen leiden. Een betekenisvol leven, zo veel mogelijk zoals als zij dat willen. Dat doe je vanuit een van onze zorgorganisaties Prinsenstichting, Silverein of Zideris of vanuit Groepsondersteuning. Met meer dan 5000 collega’s zetten we onszelf iedere dag met hart en ziel in voor 6400 ouderen en mensen met een verstandelijke beperking.

Groepsondersteuning ondersteunt de zorgorganisaties op het gebied van bestuur & beleid, bouw & vastgoed, I&A (informatisering & automatisering), inkoop & contractbeheer, financiën & control, HRO (human resources & organisatie) en marketing & communicatie. Ons uitgangspunt is dat we samen doen, wat we samen kunnen doen.

Als Zorggroep leren en innoveren we iedere dag weer. Zodat onze zorgcollega’s goede zorg en ondersteuning aan cliënten en hun naasten kunnen bieden, nu en in de toekomst.