Ter ondersteuning van het bestuur en de directieraad zijn wij op zoek naar een adviseur.

Uur per week: 20 tot 24 uur per week

Zorggroep de Opbouw staat garant voor een hoge kwaliteit van intra- en extramurale zorg en dienstverlening. Ben jij de aangewezen persoon die ons bestuur en directieraad komt ondersteunen op het gebied van kwaliteit en veiligheid van onze zorg? 

In deze parttime functie houd je je bezig met advisering en ondersteuning op gebied van (integrale) kwaliteit van zorg en veiligheid. Het betreft een nieuwe (pioniers)functie waarbij jij door samenwerking met de andere adviseurs binnen de zorggroep het integrale kwaliteitsbeleid op juiste wijze weet door te ontwikkelen. Een belangrijk onderdeel van ons kwaliteitsbeleid is het monitoren van en geven van rekenschap over de kwaliteit van zorg en veiligheid op geaggregeerd niveau door het formuleren van KPI’s. Met hart en ziel zet jij je hier graag voor in. 

Je bent een vanzelfsprekende gesprekspartner van de Raad van Bestuur en de Directieraad en ondersteunt zo goed mogelijk op het gebied van kwaliteit van zorg en veiligheid. Het betreft een dynamische, afwisselende baan voor een opgavegerichte, transparante en verbindende doorpakker met ervaring op gebied van kwaliteit en veiligheid in de zorg en projectmanagement in de zorg. Je werkt nauw samen met en rapporteert aan de bestuurssecretaris.

Wat ga je doen:

Realiseren van een passende stevige positionering van de zorggroep brede kwaliteits- en veiligheidsagenda;

Adviseren, faciliteren en ondersteunen van alle aspecten van kwaliteits- en veiligheids- en rapportagesystemen inclusief de WZD (Wet Zorg en Dwang);

Het uitvoeren van de Chief Privacy Officer (CPO) taken op gebied van AVG die gerelateerd zijn aan cliënten;

Adviseren op gebied van cliëntmedezeggenschap;

Proactief adviseren van de Raad van Bestuur en de Directieraad over beleidsaangelegenheden en ontwikkelingen op het gebied van kwaliteit en veiligheid binnen VVT en GHZ, alsmede het ondersteunen bij het vertalen van beleid naar praktische uitvoerbaarheid;

Inhoudelijk voorbereiden van de vergaderingen van de commissie kwaliteit en veiligheid van de Raad van Toezicht;

Vraagbaak voor de stafmedewerkers / strategisch beleidsadviseurs van de zorgorganisaties over alle aspecten van kwaliteit en veiligheid van zorg, incl. incidentmeldingen en afhandeling dossiers van de inspectie Gezondheidszorg en Jeugd.

Wat neem je mee?

Jouw persoonlijkheid kenmerkt zich door een sterk analytische blik, een proactieve, flexibele houding en een open, directe manier van communiceren. Je combineert lef en creativiteit met gedegen kennis van de inhoud. Je bent sterk gericht op samenwerking en weet mensen te verbinden om samen de beste resultaten te behalen. Je bent in staat om inhoudelijke en bestuurlijk complexe vraagstukken slagvaardig en zelfstandig op te lossen. Je kunt snel en gemakkelijk schakelen. Daarbij denk je in kansen en mogelijkheden, overtuig je op basis van inhoudelijke argumenten en durf je op basis van de bestaande beleidskaders stelling te nemen wanneer de situatie dat vraagt. In discussies weet je steeds de goede toon te vinden en blijft ook bij tegenspel goed overeind, gericht op de opgave en het resultaat. Je werkt kennis gedreven en voelt je prettig in een dynamisch werkveld van de VVT en GHZ. Het uitvoeren van operationele taken vind je een prettige afwisseling in je werk.

Verder vragen wij:

Relevante WO-opleiding bij voorkeur in de richting gezondheidswetenschappen;

Ruime ervaring op gebied van kwaliteit van zorg en veiligheid in een dynamische zorgomgeving, bij voorkeur binnen de VVT en/of GHZ;

Kennis van en aantoonbare ervaring met AVG (in relatie tot cliënten);

Affiniteit met besluitvormingsprocessen en advies- en medezeggenschapsorganen;

Prettig in de omgang, goed gevoel voor verschillende belangen en drijfveren, politieke en bestuurlijke verhoudingen, en het vermogen daarop in te spelen;

Een flexibele houding om adequaat te kunnen opereren binnen het werkveld VVT en GHZ;

Staan voor verbinding en een uitstekende transparante consistente communicatie, die leidt tot besluitvorming. En waarborgen van onderlinge samenwerking en samenhang binnen de gehele zorggroep;

In staat zijn om door aanpak en stijl van werken de cultuur in de gewenste richting te beïnvloeden;

Goed ontwikkelde schrijf- en rapportagestijl;

Humor, zelfreflectie en relativeringsvermogen.

Wij bieden jou:

Een dynamische afwisselende functie in de zorgsector VVT en GHZ;

Een arbeidsovereenkomst voor 20-24 uur;

Ruimte om jezelf te ontplooien en verder te ontwikkelen;

Mogelijkheden om gedeeltelijk hybride te werken;

Een salaris op basis van FWG schaal 60 o.b.v. de CAO gehandicaptenzorg, het maximum salaris bedraagt € 4799,- bij een arbeidsovereenkomst van 36 uur per week;

In eerste instantie een overeenkomst voor de duur van een jaar, bij goed functioneren en gelijkblijvende omstandigheden wordt de overeenkomst voor onbepaalde tijd verlengd.  

Interesse?

Stuur dan jouw motivatie en cv naar onze externe bemiddelaar: Tim de Jong via tim@voor.nl. Mocht je nog vragen hebben neem dan gerust contact op met Tim de Jong via 06-40297285.

De vacature staat open voor in- en externe kandidaten. Bij gelijke geschiktheid heeft de interne kandidaat voorrang op de externe kandidaat. 

Wie wij zijn:

Stichting De Opbouw is een landelijke zorggroep die gericht is op het verlenen van zorg aan ouderen en mensen met een verstandelijke beperking. De doelgroepen van de zorgorganisaties zijn heel divers. Iedere zorgorganisatie heeft haar eigen specialisme in ouderenzorg (Silverein) of in het ondersteunen van mensen met een verstandelijke beperking (zorgorganisaties Zideris en Prinsenstichting).  Vanuit de overtuiging dat iedereen ertoe doet, zetten wij ons elke dag met hart en ziel in zodat mensen op eigen wijze een zinvol en liefdevol bestaan kunnen leiden. Onze gezamenlijke kennis, kunde en innovatiekracht zorgt dat medewerkers dat samen met de cliënt en hun verwanten mogelijk maken. Wij zetten onze kennis en kunde actief in voor de ontwikkeling en duurzaamheid van de zorg in de lokale, regionale en landelijke ketens. We werken regionaal verspreid over de provincies Noord-Holland, Utrecht en Gelderland. Binnen onze stichting werken ongeveer 5000 medewerkers. Het BGO (bestuurs-en groepsondersteuning) ondersteunt en faciliteert de collega’s van de zorgorganisaties. Standplaats van de functie is Utrecht.