Uur per week: 36 uur per week

Het team Financiën

Als groepsmanager Financiën ben je verantwoordelijk voor de financieel administratieve processen binnen de zorggroep. Je geeft hiërarchisch leiding aan de centraal aangestuurde financieel-administratieve functionarissen. Dit doe je mensgericht en in verbinding, motiverend en resultaatgericht, gericht op ontwikkeling en professionele uitdaging. De voortdurende vraag is: "Hoe zorg ik ervoor dat we het maximale van onze ambities realiseren?"

De uitdaging voor de groepsmanager Financiën ligt o.a. in het professionaliseren van de processen & taken binnen de financiële afdeling(en). De financiële administratie is verantwoordelijk voor 4 entiteiten die gezamenlijk de zorggroep vormen. Het team bestaat in totaal uit ongeveer 60 administratieve medewerkers, circa 40 FTE.

De organisatie

Zorggroep De Opbouw is een landelijke stichting en bestaat uit verschillende zorgorganisaties, Silverein, Prinsenstichting en Zideris. Silverein is gespecialiseerd in de ouderenzorg. Prinsenstichting en Zideris bieden zorg aan mensen met een verstandelijke beperking.

Vanuit de overtuiging dat iedereen er toe doet, zet De Opbouw zich elke dag met hart en ziel in zodat mensen op eigen wijze een zinvol en liefdevol bestaan kunnen leiden. De gezamenlijke kennis, kunde en innovatiekracht zorgt dat medewerkers dat samen met de cliënt en hun verwanten mogelijk maken. De Opbouw zet haar kennis en kunde actief in voor de ontwikkeling en duurzaamheid van de zorg in de lokale, regionale en landelijke ketens.

De Opbouw werkt regionaal verspreid over de provincies Noord-Holland, Utrecht en Gelderland. Het BGO (Bestuurs- en Groepsondersteuning) is gevestigd in Utrecht en ondersteunt en faciliteert de collega’s van de zorgorganisaties op het gebied van Financiën, ICT, Inkoop & Facilitair, HR en Bouw & Vastgoed. Deze afdelingen worden aangestuurd door groepsmanagers.

De Opbouw wordt bestuurd door een tweehoofdige Raad van Bestuur. De drie zorgorganisaties worden ieder aangestuurd door een directeur, waarbij Silverein een duale directie kent. De directies zijn in collegiaal verband zowel verantwoordelijk voor het integraal management en de opgaven van de betreffende zorgorganisatie als ook voor de opgaven van de zorggroep De Opbouw als geheel.

In 2020 is er een nieuw bedrijfsplan Samen Merkbaar Beter vastgesteld waarmee actief wordt ingezet op een gezamenlijk verandertraject. Dit vormt de basis en het gemeenschappelijk vertrekpunt voor veranderingen in de besturingsstructuur en cultuur bij De Opbouw en symboliseert hoe De Opbouw van strategie, besturen en organiseren naar het samen realiseren van de missie komt. Er is reeds een start gemaakt met implementatie van dit plan.

Voor meer informatie over de organisatie zie: www.opbouw.nl.

Samen met de andere (groeps-)managers van de ondersteunende afdelingen geef je opvolging aan de koers die is ingezet in het bedrijfsplan ‘Samen Merkbaar Beter’. Je zorgt voor verbinding binnen het BGO en de zorgorganisaties in nauwe samenwerking met de andere groepsmanagers en directeuren van de zorgorganisaties.

Je rapporteert als groepsmanager Financiën aan het lid Raad van Bestuur en bent sparringpartner van de Raad van Bestuur en de Directieraad op jouw vakgebied.

Het BGO:

 • is dienstbaar aan de visie en het organisatiebelang;
 • is betrokken bij de organisatie, toegankelijk en transparant en draagt actief bij aan het leggen van verbindingen;
 • levert kwalitatief hoogwaardig werk, waarop de organisatie kan bouwen en vertrouwen;
 • bezit expertise en actuele kennis op de diverse vakgebieden en weet deze toegankelijk te maken voor de organisatie;
 • is ondersteunend naar de organisatie met deskundige onafhankelijke advisering;
 • is waarderend en reflectief alsmede kritisch als het nodig is.

Opdracht

Voor het financieel administratieve deel betekent de genoemde verandering dat de crediteurenadministratie, het debiteurenbeheer, het grootboekbeheer en de salarisadministratie van de diverse zorgorganisaties zullen gaan integreren, samenwerken en werkprocessen zullen harmoniseren voor de gehele zorggroep. In dit proces heb je als groepsmanager Financiën een essentiële rol om de ingezette richting van de organisatie te omarmen en zorg te dragen voor de verdere uitvoering hiervan. Het doel is het verbeteren van processen en het efficiënter en effectiever maken van processen in nauwe samenwerking met andere proceseigenaren.

De uitdaging van de groepsmanager Financiën is het gebalanceerd omgaan met twee rollen; die van procesmanager met oog voor de hele organisatie en die van groepsmanager waarin je het totaal van de processen in het financieel administratieve werkgebied en de belangen van de diverse sub teams bewaakt.

Het team dat je aanstuurt houdt zich bezig met allerlei werkzaamheden, waar vakkennis, verbinding en samenwerking de kracht moet zijn. Sleutelwoorden zijn in de huidige situatie harmonisatie en uniformering.

Taken/verantwoordelijkheden

Het team richt zich op het verwerken van alles ter zake van de financiële administraties van de 3 zorgorganisaties en Stichting De Opbouw (waar de Bestuurs- en Groepsondersteuning is ondergebracht).

Dat betekent dat jij als groepsmanager Financiën voor de gehele zorggroep verantwoordelijk bent voor:

 • Hiërarchisch leidinggeven aan het team Financiën;
 • Het door ontwikkelen van de integratie en harmonisatie van de verschillende administratieve processen;
 • De crediteuren- en debiteurenadministraties (op dit moment ca. 80.000 inkomende facturen per jaar);
 • De salarisadministraties;
 • De grootboekadministraties;
 • Zorg control met het oog op de productieadministratie;
 • Het rapporteren en analyseren van verstoringen of bijzonderheden in het administratieve proces;
 • Vastleggen, rapporteren en analyseren van de volledige administratie van 4 stichtingen en de diverse belastingaangiftes (LH en BTW);
 • De groepsmanager Financiën levert een bijdrage aan het strategisch beleidsplan voor de organisatie.
 • Aanspreekpunt voor externe financieel administratieve partners, zoals de belastingdienst.
 • Optreden als projectleider bij diverse projecten.

 Profiel

Je bent een verbindende leidinggevende professional met een veelzijdige blik. Je weet je naadloos te bewegen in een omgeving waarin verschillende belangen en expertises spelen, waarbij je gevoel hebt voor verhoudingen binnen een organisatie. Je bent in staat in dit krachtenveld doelgericht en autonoom te werk te gaan.

Je bent iemand die bij wil dragen aan het continu verbeteren van processen. Je laat hierin voorbeeldgedrag zien aan de collega’s binnen jouw team en weet anderen te inspireren hiermee. Zo stimuleer je collega’s van nieuwe technologische- en/of beleidsontwikkelingen een vertaalslag te maken naar de operationele taken en hierin de samenwerking onderling te versterken.

Je bevordert met jouw mensgerichte stijl van leidinggeven het leer- en aanpassingsvermogen in een snel veranderende omgeving en werkt aan eigenaarschap en persoonlijk leiderschap van je medewerkers. Je bent analytisch sterk en procesgericht, zonder daarbij de verschillende belangen uit het oog te verliezen. Onder druk presteer jij goed en weet je te voldoen aan gestelde deadlines.

Je hebt kennis en ervaring met financiële processen, maar ook oog voor partners in de keten, zowel intern als extern. Je weet gemakkelijk te schakelen in je werk, bent pro actief en hebt een hands-on mentaliteit. Met een gezonde dosis humor hou jij de sfeer goed en weet je aan te sluiten bij de verschillende lagen in de organisatie. Effectief en helder communiceren gaat jou dan ook van nature gemakkelijk af.

Functie-eisen

 • Afgeronde WO/HBO diploma in Finance / Accounting;
 • Minimaal 5 jaar ervaring als manager in een vergelijkbare positie;
 • Kennis van verslaggevingseisen voor zorgorganisaties is een pré;
 • Uitstekende vaardigheden met AFAS en MS office pakketten zoals Excel en Word;
 • Ervaring met (de invoering van) diverse geautomatiseerde systemen die financiële en logistieke bedrijfsprocessen met elkaar verbinden.

Wij bieden:

 • Ruimte om je visie uit te dragen en verder te bouwen aan deze organisatie in een uitdagende functie;
 • Een dynamische afwisselende functie in de zorgsector VVT en GHZ;
 • Een arbeidsovereenkomst voor 36 uur, waarin je in redelijkheid flexibel bent in hoe je de werkweek inricht;
 • Ruimte om jezelf te ontplooien en verder te ontwikkelen;
 • Mogelijkheden om gedeeltelijk hybride te werken;
 • Een salaris op basis van FWG schaal 75 o.b.v. de CAO gehandicaptenzorg, het maximum salaris bedraagt € 8.438,- bij een arbeidsovereenkomst van 36 uur per week. De hoogte van het salaris is afhankelijk van je kennis en ervaring;
 • Arbeidsvoorwaarden conform CAO Gehandicaptenzorg: wij bieden onder andere een vaste eindejaarsuitkering van 8,33%, een vakantietoeslag van 8%, een reiskostenvergoeding woon-werkverkeer en diverse opleidingsmogelijkheden.

Een assessment maakt onderdeel uit van de selectieprocedure.

Het aanleveren van een VOG is bij indiensttreding een voorwaarde.

Interesse? solliciteer dan via deze button: Solliciteren!

Heb je vragen over deze functie? Hiervoor kun je contact leggen met Kees Streefkerk via 06-15834363.