Ter ondersteuning van de Raad van Bestuur en de Directieraad zijn wij op zoek naar een strategisch beleidsadviseur.

Uur per week: 32 tot 36 uur per week

Ben jij een ondernemer met lef die graag pioniert? Het betreft een nieuwe functie, waarin je je bezig houdt met advisering en ondersteuning van de meerjarenkoers van de zorggroep, strategierealisatie en verantwoordingsrapportages. Je bent een vanzelfsprekende gesprekspartner van de Raad van Bestuur en de Directieraad en ondersteunt zo goed mogelijk op het gebied van strategisch beleid. Het betreft een dynamische, afwisselende baan (32-36 uur per week) voor een opgavegerichte, transparante en verbindende doorpakker met ervaring in beleidsadvisering en projectmanagement in de zorg.

Je werkt nauw samen met en rapporteert aan de bestuurssecretaris.

Wat ga je doen:

 • Adviseren, faciliteren en ondersteunen van de Raad van Bestuur over voor de zorggroep relevante politiek-bestuurlijke, maatschappelijke en/of organisatorische ontwikkelingen en vraagstukken.  Daarbij kun je onder meer denken aan strategische thema's als zorgontwikkeling, AVG en integraal risico management;
 • Het uitvoeren van de Chief Privacy Officer (CPO) taken op gebied van AVG;
 • Realiseren van de juiste en passende vertaalslag van de bestuurlijke inhoud van de interne verantwoordingsrapportages;
 • Faciliteren van de Raad van Bestuur en de Directieraad in het sturen op de realisatie van onze Meerjarenkoers “Samen Merkbaar Beter”  door bij te dragen aan de (door-) ontwikkeling van strategische sturingsinstrumenten en –processen;
 • Bijdragen aan een samenhangende doorvertaling van het bedrijfsplan “Samen Merkbaar Beter” naar tactische en operationele niveaus binnen de zorggroep;
 • Direct samenwerken met stafmedewerkers / strategisch beleidsadviseurs van de zorgorganisaties en in nauwe samenwerking met de bestuurssecretaris en Groepscontrol,  ondersteunen van de Raad van Bestuur bij de afstemming en communicatie voor de planning & control-cyclus van de zorggroep.

Wat breng je  mee:

Jouw persoonlijkheid kenmerkt zich door een sterk analytische blik, een proactieve, flexibele houding en een open, directe manier van communiceren. Je combineert lef en creativiteit met gedegen kennis van de inhoud. Je bent sterk gericht op samenwerking en weet mensen te verbinden om samen de beste resultaten te behalen. Je bent in staat om inhoudelijke en bestuurlijk complexe vraagstukken slagvaardig en zelfstandig op te lossen. Je kunt snel en gemakkelijk schakelen. Daarbij denk je in kansen en mogelijkheden, overtuig je op basis van inhoudelijke argumenten en durf je op basis van de bestaande beleidskaders stelling te nemen wanneer de situatie dat vraagt. In discussies weet je steeds de goede toon te vinden en blijft ook bij tegenspel goed overeind, gericht op de opgave en het resultaat. Je werkt kennis gedreven en voelt je prettig in een dynamisch werkveld van de VVT en GHZ. Het uitvoeren van operationele taken vind je een prettige afwisseling in je werk.

Verder vragen wij:

 • Relevante WO-opleiding bij voorkeur in de richting gezondheidswetenschappen of bedrijfskunde;
 • Ruime ervaring met beleidsadvisering en projectmanagement in een dynamische zorgomgeving, bij voorkeur binnen de VVT en/of GHZ;
 • Aantoonbare kennis van en ervaring met AVG;
 • Affiniteit met besluitvormingsprocessen en advies- en medezeggenschapsorganen;
 • Prettig in de omgang, goed gevoel voor verschillende belangen en drijfveren, politieke en bestuurlijke verhoudingen, en het vermogen daarop in te spelen;
 • Een flexibele houding om adequaat te kunnen opereren binnen het werkveld VVT en GHZ;
 • Staan voor verbinding en een uitstekende transparante consistente communicatie, die leidt tot besluitvorming. En waarborgen van onderlinge samenwerking en samenhang binnen de gehele zorggroep;
 • In staat om binnen een complexe omgeving met professionals samen te werken, zich in de (zorg-) processen te verdiepen en gewaardeerd gesprekspartner te zijn voor de diverse disciplines;
 • In staat door aanpak en stijl van werken de cultuur in de gewenste richting te beïnvloeden;
 • Goed ontwikkelde schrijf- en rapportagestijl;
 • Humor, zelfreflectie en relativeringsvermogen.

Wij bieden jou:

 • Ruimte om je visie uit te dragen en te bouwen aan deze organisatie in een uitdagende functie;
 • Een dynamische afwisselende functie in de zorgsector VVT en GHZ;
 • Een arbeidsovereenkomst voor 32 tot 36 uur;
 • Ruimte om jezelf te ontplooien en verder te ontwikkelen;
 • Mogelijkheden om gedeeltelijk hybride te werken;
 • Een salaris op basis van FWG schaal 60 o.b.v. de CAO gehandicaptenzorg, het maximum salaris bedraagt € 4799,- bij een arbeidsovereenkomst van 36 uur per week;
 • In eerste instantie een overeenkomst voor de duur van een jaar, bij goed functioneren en gelijkblijvende omstandigheden wordt de overeenkomst voor onbepaalde tijd verlengd.  

Interesse?

Stuur dan jouw motivatie en cv naar onze externe bemiddelaar: Tim de Jong via tim@voor.nl. Mocht je nog vragen hebben neem dan gerust contact op met Tim de Jong via 06-40297285.

De vacature staat open voor in- en externe kandidaten. Bij gelijke geschiktheid heeft de interne kandidaat voorrang op de externe kandidaat. 

Wie wij zijn:

Stichting De Opbouw is een landelijke zorggroep die gericht is op het verlenen van zorg aan ouderen en mensen met een verstandelijke beperking. De doelgroepen van de zorgorganisaties zijn heel divers. Iedere zorgorganisatie heeft haar eigen specialisme in ouderenzorg (Silverein) of in het ondersteunen van mensen met een verstandelijke beperking (zorgorganisaties Zideris en Prinsenstichting).  Vanuit de overtuiging dat iedereen ertoe doet, zetten wij ons elke dag met hart en ziel in zodat mensen op eigen wijze een zinvol en liefdevol bestaan kunnen leiden. Onze gezamenlijke kennis, kunde en innovatiekracht zorgt dat medewerkers dat samen met de cliënt en hun verwanten mogelijk maken. Wij zetten onze kennis en kunde actief in voor de ontwikkeling en duurzaamheid van de zorg in de lokale, regionale en landelijke ketens. We werken regionaal verspreid over de provincies Noord-Holland, Utrecht en Gelderland. Binnen onze stichting werken ongeveer 5000 medewerkers. Het BGO (bestuurs-en groepsondersteuning) ondersteunt en faciliteert de collega’s van de zorgorganisaties. Standplaats van de functie is Utrecht.