Een Strategisch adviseur verandermanagement die verantwoordelijk is voor het begeleiden van het implementatieproces van onze ondersteunende diensten binnen Zorggroep De Opbouw. Met deze implementatie wordt nadere invulling gegeven aan het in 2020 vastgestelde bedrijfsplan Samen Merkbaar Beter.

Sluitingsdatum: 30 september 2021
Uur per week: 24 uur per week

De Opbouw

De Opbouw is een landelijke stichting en bestaat uit verschillende zorgorganisaties. Silverein, Prinsenstichting en Zideris. De laatste twee zorgorganisaties bieden zorg aan mensen met een verstandelijke beperking. Silverein is gespecialiseerd in de ouderenzorg.

Vanuit de overtuiging dat iedereen er toe doet, zet De Opbouw zich elke dag met hart en ziel in zodat mensen op eigen wijze een zinvol en liefdevol bestaan kunnen leiden. De gezamenlijke kennis, kunde en innovatiekracht zorgt dat medewerkers dat samen met de cliënt en hun verwanten mogelijk maken. De Opbouw zet haar kennis en kunde actief in voor de ontwikkeling en duurzaamheid van de zorg in de lokale, regionale en landelijke ketens.

De Opbouw werkt regionaal verspreid over de provincies Noord-Holland, Utrecht en Gelderland. De Bestuurs- en Groepsondersteuning (BGO) is gevestigd in Utrecht en ondersteunt en faciliteert de collega’s van de zorgorganisaties op het gebied van ICT, Innovatie, HR en Bouw & Vastgoed.              

Organisatie

De Opbouw wordt bestuurd door een tweehoofdige Raad van Bestuur. De directeuren van de zorgorganisaties zijn verantwoordelijk voor het integraal management en opgaven van de betreffende zorgorganisatie als ook voor de samenhang van de opgaven van de zorggroep De Opbouw als geheel.

Meer informatie

Meer informatie, waaronder het jaarverslag, is te vinden op de website: www.opbouw.nl 

Wij zijn op zoek naar een:

Strategisch adviseur verandermanagement (24 uur per week)

…die verantwoordelijk is voor het begeleiden van het implementatieproces van onze ondersteunende diensten binnen Zorggroep De Opbouw. Met deze implementatie wordt nadere invulling gegeven aan het in 2020 vastgestelde bedrijfsplan Samen Merkbaar Beter.

Wat is het doel van de implementatie? Doel is om de ondersteunende diensten gezamenlijk, effectief en efficiënt te organiseren en verder te professionaliseren ten dienste van het zorgproces van de zorgorganisaties.

Uitgangspunten voor de Bestuurs- en Groepsondersteuning:

 • is dienstbaar aan de visie en het organisatiebelang;
 • is betrokken, toegankelijk, transparant, reflectief, en draagt actief bij aan het leggen van verbindingen;
 • levert kwalitatief hoogwaardig werk, waarop de organisatie kan bouwen en vertrouwen; 
 • is ondersteunend naar de organisatie met deskundige onafhankelijke advisering;
 • is waarderend en reflectief alsmede kritisch als het nodig is.

Als strategisch adviseur werk je in opdracht van de Raad van Bestuur en ondersteun je de Directieraad, waar de gezamenlijke (eind) verantwoordelijkheid voor het implementatietraject van het bedrijfsplan en voor het succes van Samen Merkbaar Beter is belegd. In de ondersteuningsstructuur werken toegewijde professionele (kern)teams, voor een aantal deelgebieden onder hiërarchische leiding van een groepsmanager aan het bereiken van de vooraf in de Directieraad vastgestelde doelstellingen en resultaten. De directeur van de zorgorganisatie is de functioneel leidinggevende van de bij de desbetreffende zorgorganisatie werkzame (kern)teamleden.

Jij bent als veranderadviseur verantwoordelijk voor het bewaken van de voortgang van de transitie, binnen de gestelde kaders en deadlines, en geeft functioneel leiding aan dit proces voor de verschillende deelopdrachten. De verschillende deelopdrachten verschillen qua omvang, complexiteit en urgentie.

Profiel

Ben jij ambitieus, resultaatgericht en gedreven om, in samenwerking met anderen, concrete gezamenlijke resultaten te boeken? En doe je dit door initiatief te nemen, lef te tonen en - zo nodig - een ander geluid te laten horen, als dit leidt tot het beter of sneller bereiken van de doelen en/of resultaten? Wij zoeken een ervaren strategisch verandermanager, die gericht is op onderlinge verbinding met collega’s op verschillende niveaus. Je bent communicatief zeer sterk en weet naadloos te switchen in communicatiestijlen, ongeacht wie je spreekt. Jij krijgt energie door bruggen te slaan, samenwerking te bevorderen en anderen succesvol te laten zijn. Je bent iemand die de  zorgsector van binnen uit kent. Je bent tot slot een kei in het verder optimaliseren van de afgestemde en integrale dienstverleningsprocessen en het monitoren van de voortgang hierbij.

Je functie

In deze functie heb je de volgende taken/werkzaamheden:

Geeft leiding aan het transitieproces:

 • Bewaakt de voortgang, de realisatie van de onderliggende doelen en voortgang hierop. Signaleert afwijkingen en doet in samenspraak met de direct betrokkenen, voorstellen voor interventie.
 • De strategisch adviseur realiseert dat waar mogelijk op een eenduidige, gestandaardiseerde manier gewerkt en gerapporteerd wordt. Waar nodig wordt voorzien in advisering op basis van noodzakelijke differentiatie.
 • Boekt in samenwerking met de “trekkers” van de programmalijnen concrete resultaten aan de hand van de vooraf opgestelde en door het bestuur in samenspraak met de directieraad vastgestelde opdrachten. Ondersteunt een professionele manier van projectmatig werken.
 • Signaleert en adviseert de Raad van Bestuur over eventuele (tijdelijke) “gaps” tussen aanwezige en benodigde expertise.
 • Fungeert als klankbord en adviseert de Raad van Bestuur en Directieraad bij de veranderopgave.
 • Jaagt aan, inspireert en coacht, is klankbord voor de “trekkers” van de deeltrajecten.
 • Bewaakt kaders en uitgangspunten, budget en signaleert afwijkingen proactief.
 • Rapporteert periodiek de voortgang van de transitie aan de Raad van Bestuur en Directieraad en adviseert proactief over afwijkingen en/of ideeën om het traject te versnellen of te verbeteren.
 • Levert juiste, tijdige en volledige input voor het overleg met de medezeggenschapsorganen.

Kennis en vaardigheden

 • Beschikt over een WO werk- en denkniveau en aantoonbare ervaring met grote en complexe verandertrajecten op strategisch niveau.
 • Beschikt over gedegen en aantoonbare ervaring op het gebied van programmamanagement.
 • Beschikt over een visie en helicopterview, bewaakt hoofdlijnen en kan wanneer nodig inzoomen op details.
 • Beschikt over sterke communicatieve vaardigheden, is in staat om zich gemakkelijk te bewegen op verschillende niveaus in de organisatie.
 • Is bestuurlijk en politiek sensitief, kent de governance en de daarbij behorende verhoudingen in de organisatie en heeft oog voor de verschillende stakeholders.

We bieden jou:

 • Ruimte om je visie uit te dragen en te bouwen aan deze organisatie in een uitdagende functie;
 • Belangrijke en mooie tijdelijke functie in het hart van een grote zorgorganisatie op gebied van ouderenzorg en zorg voor mensen met een verstandelijke beperking. Een belangrijke rol in een cruciale fase van de organisatie om een belangrijke verandering te realiseren.
 • Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd, de opdracht duurt vooralsnog een jaar, met mogelijk ruimte tot verlenging tot eind 2022. Indicatief salaris conform FWG 75 CAO gehandicaptenzorg.
 • Arbeidsvoorwaarden conform CAO Gehandicaptenzorg: wij bieden onder andere een vaste eindejaarsuitkering, een vakantietoeslag van 8,33%, een reiskostenvergoeding woon-werkverkeer en diverse opleidingsmogelijkheden.
 • Het betreft een aanbod voor 24 per week, gemiddeld 3 dagen per week.
 • Gelet op het tijdelijke karakter kan de opdracht ook op ZZP basis worden ingevuld.

Interesse?

Stuur dan uiterlijk 20 oktober je CV en motivatie per e-mail naar hrbgo@opbouw.nl.

Voor vragen of inlichtingen kun je contact opnemen met Mette Terken, HR Adviseur BGO via 06-20853272.

Een assessment kan deel uitmaken van de procedure.

Een VOG is nodig om te kunnen werken bij Zorggroep De Opbouw.

 

De vacature staat open voor in- en externe kandidaten. Bij gelijke geschiktheid heeft de interne kandidaat voorrang op de externe kandidaat.

** Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld **