Als veiligheidskundige lever jij een belangrijke bijdrage aan een gezonde en veilige werkomgeving, hier hecht jij veel waarde aan. Adviseren, analyseren en coördineren zijn taken waar jij jezelf zeker in herkent. Jij bent een belangrijk onderdeel binnen het Arboteam.

Opleiding: HBO
Uur per week: 28 uur per week
Salaris: 2853 tot 4211 EUR per maand

Wat ga je doen
Je ondersteunt als veiligheidskundige onze drie zorgorganisaties en Bestuurs- en groepsondersteuning die samen Zorggroep De Opbouw vormen.

In samenwerking met preventiemedewerkers en aandachtsvelders creëer en behoud jij een gezonde en veilige werkomgeving, met aandacht voor het welzijn van de medewerkers. Jij onderzoekt, analyseert en brengt arbeidsrisico’s in kaart binnen de organisatie. Aansluitend stel jij de maatregelen vast en coördineert de opvolging daarvan. Ook stimuleer jij het veiligheidsbewustzijn en de veiligheidscultuur in de organisatie.

Er zijn een aantal kerntaken:

 • Adviseren: je geeft gevraagd en ongevraagd advies aan directie, managers, teamcoaches en medewerkers omtrent arbo en veiligheidsaspecten vanuit een onafhankelijke positie
 • Beleid ontwikkelen: je vertaalt wet- en regelgeving naar consequenties voor de organisatie. Je bewaakt dat de organisatie voldoet aan arbo- en veiligheidswet- en regelgeving. Je draagt zorg voor de continuïteit van de risicomanagementcyclus. Je draagt zorg voor verhoging van het veiligheidsbewustzijn in de organisatie
 • Analyse en onderzoek: je voert de RI&E uit en stelt het Plan van Aanpak op. Je doet audits en werkplekinspecties, risicoanalyse en ongevallenonderzoek en bewaakt de uitvoering van verbetermaatregelen en waar nodig voer je een verdiepend onderzoek uit
 • Coördinatie: je coördineert op uitvoering van maatregelen en uitvoer van veiligheidsprocessen
 • Instructie en voorlichting geven: je geeft voorlichting, training en instructie op het gebied van arbo- en veiligheidsonderwerpen en daaraan verwante thema’s aan alle geledingen binnen de organisatie
 • Overige werkzaamheden: je vormt samen met de andere rollen in het Arboteam een kenniscentrum voor arbo en veiligheid en fungeert namens het Arboteam als aanspreekpunt voor directie, management, OR en RvZ voor arbo en veiligheid gerelateerde zaken.

“Ik word enthousiast van termen als RI&E,
veiligheidscultuur, Kinney & Wiruth”

Joyce - Veiligheidskundige

Jouw profiel
Voor een goede invulling van deze functie, is het belangrijk dat je beschikt over:

 • Een diploma op Hbo-niveau en het diploma Veiligheidskundige (minimaal MVK)
 • Kennis van relevante wet- en regelgeving, Arbowetgeving (eis). Het is een pré als je kennis hebt van de CAO VVT, GHZ en de bijbehorende Arbo catalogus.
 • Actuele kennis en ervaring van de verschillende arbo- en veiligheidsthema’s en je houdt jezelf goed op de hoogte van ontwikkelingen binnen het vakgebied.
 • Kennis van risicomanagement (inventarisatie, beoordeling, beheersing en evaluatie). Relevante meetmethoden en modellen hebben geen geheimen voor jou (bijvoorbeeld Kinney & Wiruth, KIM of Niosh)


Als veiligheidskundige zijn de volgende competenties jou op het lijf geschreven: helicopterview, verbinder, analyseren, onafhankelijk, klantgericht, organisatiebewustzijn, samenwerken en goed kunnen communiceren op verschillende niveaus.

Hoe waarderen wij jou
De functie is ingeschaald conform de CAO GHZ in FWG 55 (tussen € 2.853 - € 4.211,- bruto per maand o.b.v. 36 uur per week). Je ontvangt vakantiegeld (8%) en een eindejaarsuitkering (8,33%) en daarnaast bieden we je de mogelijkheid om hybride te werken. Verder bieden we jou:

 • Een baan voor in eerste instantie een jaar
 • Een contract voor 28 uur per week waarbij wij de werkdagen graag met jou afspreken
 • Een functie waarin je echt je ei kwijt kunt, want er is nog veel te leren en te doen

Interesse?

Solliciteer via de sollicitatiebutton en stuur ons dan je CV en motivatiebrief.

Solliciteren


Heb je nog vragen?

Neem dan gerust contact op met Nico Nuijens, Manager Bouw en Vastgoed via 06 453 984 73.

Wie wij zijn:

Zorggroep De Opbouw is een landelijke zorggroep die gericht is op het verlenen van zorg aan ouderen en mensen met een verstandelijke beperking. De doelgroepen van de zorgorganisaties zijn heel divers. Iedere zorgorganisatie heeft haar eigen specialisme in ouderenzorg (Silverein) of in het ondersteunen van mensen met een verstandelijke beperking (zorgorganisaties Zideris en Prinsenstichting).  Vanuit de overtuiging dat iedereen ertoe doet, zetten wij ons elke dag met hart en ziel in zodat mensen op eigen wijze een zinvol en liefdevol bestaan kunnen leiden. Onze gezamenlijke kennis, kunde en innovatiekracht zorgt dat medewerkers dat samen met de cliënt en hun verwanten mogelijk maken. Wij zetten onze kennis en kunde actief in voor de ontwikkeling en duurzaamheid van de zorg in de lokale, regionale en landelijke ketens.

We werken regionaal verspreid over de provincies Noord-Holland, Utrecht en Gelderland. Binnen onze stichting werken ongeveer 5000 medewerkers. Het BGO (bestuurs-en groepsondersteuning) ondersteunt en faciliteert de collega’s van de zorgorganisaties. Standplaats van de functie is Utrecht.