Wij zijn op zoek naar een Directeur Zorgorganisatie Gehandicaptenzorg (Zideris). Je vormt – samen met de directeuren van de andere zorgorganisaties, de groepscontroller en de kwartiermaker Bestuurs- en Groepsondersteuning (BGO) - de Directieraad. Onlangs is er een nieuw bedrijfsplan vastgesteld waarmee actief wordt ingezet op  een gezamenlijk verandertraject ‘Samen Merkbaar Beter”. Je legt verantwoording over strategie en uitvoering af aan de Raad van Bestuur van De Opbouw. De businesscontroller fungeert als sparringpartner voor de directeur.

Locatie: Zideris
Uur per week: 36 uur per week

De Opbouw is  een landelijke stichting en verleent zorg aan ouderen en mensen met een verstandelijke beperking. Vanuit de overtuiging dat iedereen er toe doet, zetten wij ons elke dag met hart en ziel in zodat mensen op eigen wijze een zinvol en liefdevol bestaan kunnen leiden. Onze gezamenlijke kennis, kunde en innovatiekracht zorgt dat medewerkers dat samen met de cliënt en hun verwanten mogelijk maken. Wij zetten onze kennis en kunde actief in voor de ontwikkeling en duurzaamheid van de zorg in de lokale, regionale en landelijke ketens.

We werken regionaal verspreid over de provincies  Noord-Holland, Utrecht en Gelderland. Het BGO (bestuurs-en groepsondersteuning) is gevestigd in Utrecht en ondersteunt en faciliteert de collega’s van de zorgorganisaties op het gebied van ICT, Innovatie, HR en Bouw & Vastgoed.

 De opbouw heeft inspirerende directeuren nodig die een voortrekkersrol spelen en leiderschap tonen bij het vormgeven aan en opgaven van de zorgorganisatie. Onze directeuren weten dan ook te verbinden, aan te spreken, ruimte te laten voor initiatieven en innovatie, belemmeringen weg te nemen, reflectie en tegenspraak te organiseren en staan schouder aan schouder voor het beste resultaat voor de zorg.

De directeuren van de Opbouw zijn in collegiaal verband zowel verantwoordelijk voor het integraal management en opgaven van de betreffende zorgorganisatie alsook voor de samenhang van de opgaven van de zorggroep De Opbouw.

Wij zijn op zoek naar een:

Directeur Zorgorganisatie Gehandicaptenzorg (Zideris)

Betrokken verbinder die op natuurlijke en passievolle wijze de rol van boegbeeld kan vervullen.

Je vormt – samen met de directeuren van de andere zorgorganisaties, de groepscontroller en de kwartiermaker Bestuurs- en Groepsondersteuning (BGO) de Directieraad. Onlangs is er een nieuw bedrijfsplan vastgesteld waarmee actief wordt ingezet op  een gezamenlijk verandertraject ‘Samen Merkbaar Beter”. Je legt verantwoording over strategie en uitvoering af aan de Raad van Bestuur van De Opbouw. De businesscontroller fungeert als sparringpartner voor de directeur.

 De belangrijkste uitdagingen/opgaven:

 • samen met je collega directeuren lever en versterk je de integrale zorg- en dienstverlening rondom de cliënten/bewoners en ben je mede verantwoordelijk voor de uitvoering van de gezamenlijk vastgestelde strategische koers, de kaders en uitgangspunten.
 • je bent verantwoordelijk voor een, nader in overleg vast te stellen, groepsbrede portefeuille. Je wordt hierbij ondersteund door professionals vanuit het BGO.
 • je bent verantwoordelijk voor de organisatie en de kwaliteit van de zorg- dienstverlening van de betreffende zorgorganisatie in een goede bedrijfsvoering.
 • verantwoordelijk voor het opbouwen en onderhouden van een netwerk van contacten met externe (keten)partners, financiers, adviseurs, leveranciers en (gemeentelijke) overheden;
 • je bent de verbinder van alle beschikbare expertise op gebied van bedrijfsvoering en control, vaktechnische kwaliteitsontwikkeling en innovaties om de grote strategische vraagstukken aan te gaan, zoals: Flexibele en efficiënte inzet van beschikbaar arbeidspotentieel en nieuwe deskundigheidsmix.

Zideris

Zideris is een zorgorganisatie die gehandicaptenzorg biedt in de provincies Utrecht, Gelderland en voor een klein deel in Noord Holland. Zideris heeft een begin gemaakt de meerjarenstrategie “Eigenzinnig verbonden” met doelen als geplande groei, het maken van verbindingen met de samenleving en het bieden van uitstekende huisvesting. Zideris werkt vanuit de grondhouding Gentle teaching, waarin een warme, respectvolle relatie met de cliënten voor op staat. De hoofdlocatie van Zideris staat in Rhenen, aan de voet van de Grebbeberg. Kengetallen van 2019: 50 miljoen omzet; 750 medewerkers, 350 vrijwilligers, 470 intramurale cliënten, 150 extramurale cliënten, 45 locaties en 68 zorgteams in 9 clusters.

De belangrijkste uitdagingen/opgaven:

 • om in de context van de problemen, die in de zorg in het algemeen voorzien worden de langdurige zorg voor mensen met een beperking, zowel inhoudelijk, als technologisch en bedrijfsmatig te blijven ontwikkelen en innoveren;
 • een verdere uitwerking en aanscherping  van de meerjarenstrategie met daarin als uitgangspunt de (door)ontwikkeling van zelforganisatie;
 • zorg dragen voor de doorontwikkeling van de (financiële) bedrijfsvoering, binnen een organisatiemodel van zelforganisatie;
 • het bouwen aan resultaat verantwoordelijke clusters,  zowel binnen de primair als  secundaire processen;
 • het leiding geven aan een stevig cultuurverandering proces, waarbij eigenaarschap en professioneel leiderschap nog niet geborgd is in houding en gedrag.

Wat vragen wij van jou:

Voor deze functie zijn wij op zoek naar een betrokken, verbindende en besluitvaardige directeur met visie op (ouderen/gehandicapten)zorg en ervaring op het gebied van verandermanagement. Je hebt een coachende en reflectieve stijl van  leiderschap. Je bent dienstbaar aan het organisatiebelang en resultaatgericht. Je nodigt uit tot initiatief en draagt zorg voor samenwerking en ontwikkeling in horizontale verbanden.  Een ondernemende persoonlijkheid met oog voor innovaties uit andere sectoren en het vermogen deze te vertalen naar de ouderen/gehandicaptenzorg. Je kijkt van buiten naar binnen. Je beschikt over humor en relativeringsvermogen, weet rust en overzicht te bewaren in hectische situaties. Je bent in staat te luisteren naar en te communiceren met clientenvertegenwoordiging en medewerkers van ieder niveau.

Je beschikt over de volgende ervaring:

 • ruime directie ervaring; ervaring met leiderschap in grotere organisaties;
 • kunnen denken in mogelijkheden en kansen;
 • aantoonbare ervaring met complexe verandertrajecten in relatie tot vernieuwing en innovatie van- en in de zorg alsmede organisatieontwikkeling en bedrijfsvoering;
 • ervaring met het leveren van een bijdrage aan de ontwikkeling van de toekomst van de zorg;
 • ervaring in het werken met professionals/resultaat verantwoordelijke teams en het verder ontwikkelen hiervan.

Arbeidsvoorwaarden:

Inschaling conform FWG 80 Gehandicaptenzorg

Procedure:

 De vacature zal zowel intern als extern gelijktijdig worden uitgezet. Solliciteren kan via www.suurcompany.nl

Naast de werving van deze vacature zijn wij ook op zoek naar een directeur zorgorganisatie VVT. Ook dit profiel kunt u terugvinden op de site van Suur & Company.

In de procedure kan tevens gebruik gemaakt worden van een:

-       (ontwikkel) Assessment

-       Referentiecheck

Contact:

Voor inhoudelijke vragen:

Frank ten Oever, Partner

Stephanie van Houtert, Personal Assistant  T: 0850 – 734 705

Solliciteren? Ga hier naar de vacature.