Wij zoeken een bestuurssecretaris die het als een uitdaging ziet om in een dynamische omgeving beleid en bestuurlijke besluitvormingsprocessen te ontwikkelen, te structureren en te borgen.

Opleiding: WO
Locatie: Concernbureau
Uur per week: 32 tot 36 uur per week

De Opbouw is een landelijke stichting en verleent zorg aan ouderen en mensen met een verstandelijke beperking. Vanuit de overtuiging dat iedereen er toe doet, zetten wij ons elke dag met hart en ziel in zodat mensen op eigen wijze een zinvol en liefdevol bestaan kunnen leiden. Onze gezamenlijke kennis, kunde en innovatiekracht zorgt dat medewerkers dat samen met de cliënt en hun verwanten mogelijk maken. Wij zetten onze kennis en kunde actief in voor de ontwikkeling en duurzaamheid van de zorg in de lokale, regionale en landelijke ketens.

Wij werken regionaal verspreid over de provincies Noord-Holland, Utrecht en Gelderland. Het BGO (bestuurs-en groepsondersteuning) is gevestigd in Utrecht en ondersteunt en faciliteert de collega’s van de zorgorganisaties op het gebied van ICT, Innovatie, HR en Bouw & Vastgoed.

Wegens het vertrek van de huidige bestuurssecretaris zijn wij  op zoek naar een enthousiaste

Bestuurssecretaris

 

die het als een uitdaging ziet om in een dynamische omgeving beleid en bestuurlijke besluitvormingsprocessen te ontwikkelen, te structureren en te borgen.

Je  ondersteunt de bestuurlijke beleids- en besluitvorming van de Raad van  Bestuur. Je draagt op een proactieve wijze bij aan een adequate besluitvorming en uitvoering ervan gericht op het realiseren van het strategisch beleid.

Je bent verantwoordelijk voor de afstemming, planning en organisatie en follow up van de belangrijkste overleggen (Raad van bestuur, Directieraad en de Medezeggenschap) binnen de Opbouw. Vanuit deze functie vervul je ook de rol van ambtelijk secretaris van de Raad van Toezicht.

In deze rol ben je ook verantwoordelijk  voor de ondersteuning van de kwaliteitsverbetering van de processen binnen de organisatie.  Je anticipeert vakinhoudelijk op externe- en organisatieontwikkelingen, in overleg met het bestuur, bevoegde instanties en externe partijen. Je  draagt zorg voor het ontwikkelen en onderhouden van de aan jou toegewezen organisatie- en adviesdossiers.  

Je geeft leiding aan het bestuurssecretariaat. Met hen zorg je voor samenhang en verbinding op de belangrijke dossiers. Je bouwt verder aan de professionele ontwikkeling van het team, brengt hen in positie en zorgt met hen voor hoogwaardige kwaliteit van ondersteuning.

Profiel

Je bent ondersteunend en faciliterend ingesteld en je kunt indien nodig over je eigen schaduw heen springen. Dit  in combinatie met daadkracht en overwicht om veranderingen daadwerkelijk door te voeren. In je aanpak ben je proactief en inventief.  Je bent transparant, maar weloverwogen en integer vanwege de rol dichtbij de raad van bestuur. Planmatig en gestructureerd zodat besluitvormingsprocessen helder, transparant en geborgd zijn in de organisatie.

Wij vragen:

 • een afgeronde WO opleiding, bij voorkeur een bestuurlijke dan wel juridische richting;
 • een ervaren Bestuurssecretaris  of ervaring in een soortgelijke adviesfunctie voor Raad van Bestuur of eindverantwoordelijke functie (minimaal 5 jaar).
 • ruime ervaring in de zorg en ervaring met projectleiding en proces-coördinatie;
 • kennis van de ontwikkelingen op het gebied van bestuur en beleid in de zorg;
 • affiniteit met VVT en VG;
 • kennis van financieringsstromen in de zorg is een pre;

Wij bieden:

 • een veelzijdige functie en ruimte om jezelf te ontwikkelen;
 • de standplaats van deze functie is Utrecht;
 • aanstelling bij aanvang voor de duur van 1 jaar met de intentie voor een contract voor onbepaalde tijd;
 • de aanstellingsduur is voor 36 uur (32 uur is bespreekbaar);
 • inschaling op basis van FWG 75 conform CAO Gehandicaptenzorg;

Een assessment kan deel uitmaken van de procedure.

Interesse? 

Stuur dan voor 10 augustus 2020 je CV en motivatie per e-mail naar hrconcernbureau@opbouw.nl. Voor vragen over de functie kun je contact opnemen met Esmeralda van Hekezen, strategisch HR Adviseur a.i. 06-11216825.