Ter ondersteuning van het bestuur en de directieraad zijn wij op zoek naar een adviseur Kwaliteit en Veiligheid.

Locatie: Groepsondersteuning
Uur per week: 20 tot 24 uur per week

Organisatie

De Opbouw is een ambitieuze organisatie waar medewerkers zich iedere dag met hart en ziel inzetten voor het verlenen van zorg aan ouderen en mensen met een verstandelijke beperking.

De Opbouw bestaat uit vier organisatieonderdelen: drie zorgorganisaties met een eigen label en bestuurs- en groepsondersteuning (BGO). Zideris en de Prinsenstichting richten zich op de zorg aan mensen met een verstandelijke beperking. Silverein is gespecialiseerd in ouderenzorg en in 2021 ontstaan vanuit een fusie tussen De Brug, de Bilthuysen en Lyvore.

De Opbouw is regionaal verspreid over de provincies Noord-Holland, Gelderland en Utrecht. 5000 medewerkers verlenen zorg en ondersteuning aan 6400 cliënten. BGO ondersteunt en faciliteert de collega’s van de zorgorganisaties op gebied van Bouw & Vastgoed, HRO (Human Resources, Organisatie en communicatie), Financiën en I&A. BGO, Groepscontrol en bestuur zijn gehuisvest in Utrecht. De organisatie heeft een zorgomzet van ongeveer 290 mio met de ouderenzorg en de gehandicaptenzorg. De kernwaarden van De Opbouw zijn: passie, liefdevol, ambitie, veilig, waarderend en ondernemend.

In 2020 is met het aantreden van de nieuwe voorzitter van de Raad van Bestuur het bedrijfsplan “Samen Merkbaar Beter” gestart. De strategische thema’s binnen dit ambitieuze programma zijn:

 • Zorgontwikkeling
 • Aantrekkelijk werkgeverschap
 • Zorgtechnologie
 • Anders opbouwen
 • Duurzame woon - en leefomgeving
 • Extern partnerschap

Een beknopte samenvatting van de ambities en doelen uit het bedrijfsplan:

 • Een gewaardeerde organisatie voor kwetsbare mensen en betrokken medewerkers.
 • De zorg is leidend, bedrijfsvoering is ondersteunend.
 • Kennis en expertise delen en benutten.
 • Vernieuwing, innovatie, ondernemerschap en synergievoordelen bundelen en benutten.
 • Wendbaarheid en differentiatie versterken, in aansluiting op netwerken en schaalgrootte (landelijk, regionaal, lokaal).
 • Gezamenlijk efficiency- en kwaliteitsvoordelen realiseren.

De Opbouw is volop in ontwikkeling. De Opbouw is een organisatie met veel mogelijkheden voor professionals die hun vak verstaan en hun kennis en expertise vanuit samenwerking willen delen.

Functie

Zorggroep de Opbouw staat garant voor een hoge kwaliteit van intra- en extramurale zorg en dienstverlening. Ben jij de aangewezen persoon die ons bestuur en directieraad komt ondersteunen op het gebied van kwaliteit en veiligheid van onze zorg? 

In deze parttimefunctie houd je je bezig met advisering en ondersteuning op gebied van (integrale) kwaliteit van zorg en veiligheid. Het betreft een nieuwe (pioniers)functie waarbij jij door samenwerking met de andere adviseurs binnen de zorggroep het integrale kwaliteitsbeleid op juiste wijze weet door te ontwikkelen. Een belangrijk onderdeel van ons kwaliteitsbeleid is het monitoren van- en het geven van rekenschap over de kwaliteit van zorg en veiligheid op geaggregeerd niveau door het formuleren van KPI’s. Met hart en ziel zet jij je hier graag voor in.

Je bent een vanzelfsprekende gesprekspartner van de Raad van Bestuur en de Directieraad en ondersteunt hen zo goed mogelijk op het gebied van kwaliteit van zorg en veiligheid. Het betreft een dynamische, afwisselende baan voor een opgavegerichte, transparante en verbindende doorpakker met ervaring op het gebied van kwaliteit en veiligheid in de zorg en projectmanagement in de zorg. Je werkt nauw samen met- en rapporteert aan de bestuurssecretaris.

Wat ga je doen:

 • Realiseren van een passende stevige positionering van de zorggroep brede kwaliteits- en veiligheidsagenda;
 • Adviseren, faciliteren en ondersteunen van alle aspecten van kwaliteits-, veiligheids- en rapportagesystemen inclusief de WZD (Wet Zorg en Dwang);
 • Adviseren op gebied van cliëntmedezeggenschap;
 • Proactief adviseren van de raad van bestuur en de directieraad over beleidsaangelegenheden en ontwikkelingen op het gebied van kwaliteit en veiligheid binnen VVT en GHZ, en ook het ondersteunen bij het vertalen van beleid naar     praktische uitvoerbaarheid;
 • Inhoudelijk voorbereiden van de vergaderingen van de commissie kwaliteit en veiligheid van de raad van toezicht;
 • Vraagbaak voor de stafmedewerkers/ strategisch beleidsadviseurs van de zorgorganisaties over alle aspecten van kwaliteit en veiligheid van zorg, incl. incidentmeldingen en afhandeling van de dossiers van de inspectie Gezondheidszorg en Jeugd.
 • Het adviseren over en waar nodig uitvoeren van clientgerelateerde privacy vraagstukken op het gebied van de AVG;

Wie wij zoeken

Jouw persoonlijkheid kenmerkt zich door een sterk analytische blik, een proactieve, flexibele houding en een open, directe manier van communiceren. Je combineert lef en creativiteit met gedegen kennis van de inhoud. Je bent sterk gericht op samenwerking en weet mensen te verbinden om samen de beste resultaten te behalen. Je bent in staat om inhoudelijke en bestuurlijk complexe vraagstukken slagvaardig en zelfstandig op te lossen. Je kunt snel en gemakkelijk schakelen. Daarbij denk je in kansen en mogelijkheden, overtuig je op basis van inhoudelijke argumenten en durf je op basis van de bestaande beleidskaders stelling te nemen wanneer de situatie dat vraagt. In discussies weet je steeds de goede toon te vinden en blijft ook bij tegenspel goed overeind, gericht op de opgave en het resultaat. Je werkt kennis gedreven en voelt je prettig in een dynamisch werkveld van de VVT en GHZ. 

Verder vragen wij:

 • Academisch werk en denk niveau met relevante opleidingsachtergrond;
 • Ervaring op gebied van kwaliteit van zorg en veiligheid, bij voorkeur binnen de VVT en/of GHZ;
 • Affiniteit met besluitvormingsprocessen en advies- en medezeggenschapsorganen;
 • Prettig in de omgang, goed gevoel voor verschillende belangen en drijfveren, politieke en bestuurlijke verhoudingen, en het vermogen daarop in te spelen;
 • Een flexibele houding om adequaat te kunnen opereren binnen het werkveld VVT en GHZ;
 • Staan voor verbinding en een uitstekende transparante consistente communicatie, die leidt tot besluitvorming. En waarborgen van onderlinge samenwerking en samenhang binnen de gehele zorggroep;
 • Kennis van en ervaring met AVG  (in relatie tot cliënten) of dit snel kunnen verwerven;
 • Goed ontwikkelde schrijf- en rapportagestijl;
 • Humor, zelfreflectie en relativeringsvermogen.

Ons aanbod voor de beste kandidaat

Het is een dynamische afwisselende functie in de zorgsector VVT en GHZ met ruimte om jezelf te ontplooien en verder te ontwikkelen. Je hebt de mogelijkheid om gedeeltelijk hybride te werken.  Het betreft een deeltijdfunctie. De exacte omvang kan in overleg worden bepaald.  Het salaris is marktconform en gebaseerd op de CAO Gehandicaptenzorg. In eerste instantie ontvang je een overeenkomst voor de duur van een jaar, bij goed functioneren wordt de overeenkomst voor onbepaalde tijd verlengd.

Reactie & informatie

VOOR is gevraagd om de werving en VOORselectie voor deze opdracht uit te voeren. Tim de Jong en David Zeman zijn hiervoor verantwoordelijk. Wanneer je geïnteresseerd bent in deze functie, stuur dan jouw motivatie en cv naar onze externe bemiddelaar: Tim de Jong via tim@voor.nl. Voor we kandidaten uitnodigen voor een VOORselectie gesprek maken wij graag kennis via videobellen. Bij voldoende aansluiting maken we vervolgens kennis in een persoonlijk gesprek. Een referentenonderzoek kan onderdeel uitmaken van de procedure.