Nederland telt meer dan een miljoen mensen met een licht verstandelijke beperking. Ook zij willen aan de slag met hun talenten en hun dromen realiseren.

Vooroordelen en een negatieve beeldvorming in de maatschappij staan hun bijdrage aan de samenleving vaak in de weg. Hoe kunnen wij dit veranderen? Wat moet er gebeuren om hen volwaardig mee te laten doen? 

In samenwerking met Zideris, Prinsenstichting en De Opbouw is door Turning Point en Studio Noodzaak de documentaire 'Met Lef en Liefde' gemaakt waarin we een aantal mensen met een licht verstandelijke beperking volgen. 

We zien Jens en Nathalie (bewoners Prinsenstichting) en Dennis en Maria (bewoners Zideris) en brengen de uitdagingen in beeld die zij hebben in het dagelijks leven.

Premiere dinsdag 29 september (14.30 tot 17.00 uur)

Tijdens de livestream-events wordt de documentaire ‘Met Lef en Liefde’ getoond. Aansluitend praten we met interessante sprekers tijdens de talkshow ‘LVB doet mee!’.
Bent u op 29 september verhinderd? Dan kunt u zich ook aanmelden voor één van de andere livestream-events:

- Maandag 5 oktober van 13.30 - 16.00 uur

- Dinsdag 13 oktober van 14.30 - 17.00 uur

- Donderdag 29 oktober van 14.30 - 17.00 uur

U kunt zich aanmelden door een mail te sturen aan redactie@opbouw.nl met daarin de onderstaande gegevens.
-----------------------------
Naam:
Naam organisatie:
Ik wil mij graag aanmelden voor de livestream van:
(graag alleen de datum vermelden waarop u wilt deelnemen)
- Dinsdag 29 september van 14.30 - 17.00 uur (Premiere)
- Maandag 05 oktober van 13.30 - 16.00 uur
- Dinsdag 13 oktober van 14.30 - 17.00 uur
- Donderdag 29 oktober van 14.30 - 17.00 uur

-----------------------------

Het belooft een inspirerende middag te worden met een hartverwarmende documentaire, inspirerende tafelgasten en vooraanstaande sprekers.

Het programma volgt in augustus!