Ik ben er voor jou, jij bent belangrijk, wij vinden altijd samen...

Kwaliteit van zorg is onze centrale opdracht. Onze zorgorganisaties hebben de ambitie en overtuiging om kwaliteit te zien vanuit de kern: kwaliteit van zorgverlening die bijdraagt aan welzijn en geluk van kwetsbare mensen. Vanuit de overtuiging dat De Opbouw ‘hulp aan een ieder die dat nodig heeft’ biedt, zetten al onze medewerkers zich elke dag met hart en ziel in om de cliënten een zinvol bestaan te bieden.

Werken aan kwaliteit begint vanuit de wensen van de individuele cliënt. Binnen de zorgverlening werken we met een zorgplan, een persoonlijk plan, behandelplan of cliëntplan. Met de cliënt stellen we dit plan op en ondersteunen we hem of haar in de directe dagelijkse zorgverlening. De strategie ‘ik zie jou’ van De Opbouw sluit daar uitstekend bij aan: ‘Ik ben er voor jou, jij bent belangrijk, wij vinden altijd samen’.

Het is de ambitie van De Opbouw om verder te werken aan kwaliteit om onze visie en klantbelofte waar te maken. Om dit vorm te geven zijn de volgende principes het uitgangspunt voor verdere ontwikkeling:

‘Denk van klein naar groot’

Werken aan kwaliteit begint vanuit de wensen van de individuele cliënt en krijgt vorm in de directe zorgverlening. Hierbij is het zorgplan, persoonlijk plan, behandelplan of cliëntplan het centrale document. Dit wordt met de cliënt opgesteld en moet ondersteunend zijn voor de directe zorgverlening vanuit de visie van de organisatie.

‘Reflectie op alle niveaus’

Reflectie is de basis van het kwaliteitsdenken in de organisatie. Hiermee wordt de context centraal gesteld in de kwaliteitsvraag en het erkent het belang van het zoeken. We moeten de ruimte maken voor een lerende praktijk!

‘Lerend verantwoorden’

Kijk naar werken aan kwaliteit als een proces. Het gaat erom om zelf te verbeteren in de tijd. Het aan allerlei normen voldoen is niet de basis. Kies de werkelijkheid als vertrekpunt van verbetering.

‘Praktische wijsheid’

Als je werkelijk relationeel zorg geeft, moet je vanwege het specifieke karakter daarvan de kwaliteitsbewaking allereerst overlaten aan de zorgverleners. Praktische wijsheid is dan een belangrijk sturingsmechanisme. Een praktisch wijze zorgverlener begrijpt waar de zorg uiteindelijk om draait en zal in dat licht taken en verantwoordelijkheden op zich nemen.

‘Tellen en vertellen’

Op organisatieniveau is het van belang om een beeld te hebben van de kwaliteit die geboden wordt aan de cliënt in de organisatie. Alleen tellen werkt niet. Rapporteren combineert tellen (cijfermatige verantwoording) met vertellen (narratieve verantwoording). Dat betekent dat ook de uitkomsten van morele dialogen en ervaringen van cliënten en professionals een rol spelen.

Door deze principes verder uit te werken wordt het kwaliteitsdenken binnen De Opbouw ontwikkeld vanuit het motto: ‘Vertrouw me, ik wil samen leren!’