De Prinsenstichting biedt zorg en ondersteuning aan mensen met een verstandelijke beperking.

 

De wensen, ambities en mogelijkheden van de cliënt vinden we belangrijk. Samen kijken we naar wat kán. Zodat de cliënt het leven kan leiden dat hij of zij zelf wil, zo gewoon als mogelijk.

Wij werken vanuit de driehoek cliënt, ouder/verwant en begeleider. Samen zoeken we naar oplossingen. Op deze manier vinden we voor elke cliënt de ondersteuning die het beste aansluit bij zijn of haar doelen en wensen.

Wat de cliënt en zijn of haar netwerk zelf aankunnen, laten we in goed overleg aan henzelf over. Waar professionele hulp nodig is, staan wij klaar. We bieden veel mogelijkheden op het gebied van wonen, dagbesteding, vrijetijdsbesteding, zorg, diagnostiek en behandeling, en expertise en ondersteuning. We stimuleren cliënten om zich vanuit hun mogelijkheden in te zetten voor de maatschappij. Dat is ook duidelijk zichtbaar in deze compilatie 'Waardevol verbinden'

We gaan met elkaar om vanuit de filosofie van Gentle teaching. Dit betekent dat we ons openstellen om te blijven leren van elkaar en een omgeving te creëren waarin cliënten zich veilig en verbonden voelen.

Onze medewerkers hebben een gespecialiseerde opleiding en ervaring opgebouwd met allerlei zorgvragen. Alle medewerkers zijn professioneel geschoold in het werken met mensen met een verstandelijke beperking. Tevens hebben wij een groot aantal zorginhoudelijke specialisten in huis, zoals psychologen, pedagogen, logopedisten, fysiotherapeuten en meerdere gespecialiseerde artsen verstandelijk gehandicapten (AVG).

 

ANBI