Zorggroep De Opbouw is er voor ouderen en mensen met een verstandelijke beperking. Zorggroep De Opbouw staat hiermee midden in de maatschappij. Daarom vinden wij het belangrijk om ons steentje bij te dragen aan verduurzaming. 

 

Samen willen wij werken aan duurzame zorg

De zorgsector in Nederland is verantwoordelijk voor 7% van de CO2-uitstoot en 13% van het grondstoffengebruik. Dit heeft een flinke impact op het klimaat, op onze directe leefomgeving en op ieders gezondheid. 

Op Wereldgezondheidsdag (7 april 2023) hebben wij onze handtekening gezet onder de Green Deal 3.0. De Green Deal staat voor zorg met minimale CO2-uitstoot en voor hergebruik van grondstoffen en materialen.


Visie / missie

Zorggroep De Opbouw wil een onomkeerbare transformatie naar duurzame zorgverlening en bedrijfsvoering realiseren. Zodat huidige en toekomstige generaties kunnen worden voorzien van kwalitatief goede zorg.

Dit wil Zorggroep De Opbouw doen door zorgverlening en bedrijfsvoering te creëren waarbij de negatieve impact op klimaat en milieu wordt beperkt en positieve impact op cliënten, medewerkers en medemensen wordt bevorderd.

Omdat duurzaamheid een breed onderwerp is, doen we dit aan de hand van de thema’s en doelen uit de Green Deal.

 

Thema’s

 • Bevorderen van gezondheid;
  Als Zorggroep ligt het bevorderen van de gezondheid heel dicht bij ons. Dit geldt zowel voor onze cliënten als onze collega’s. Onderwerpen die bij dit thema horen zijn: gezonde voeding, voldoende beweging en biodiversiteit. Dit zijn onderwerpen waar we als zorggroep ons al langer mee bezig houden.  In relatie tot duurzaamheid leidt een gezonde leefomgeving tot een positieve impact op de gezondheid en minder zorgvraag. Hiermee voorkomen we bijvoorbeeld het gebruik van energie en grondstoffen.

 • Bewustwording en kennis;
  Van elkaar kunnen we leren. Door kennis te delen, leren we meer over de impact die de zorg heeft op het klimaat en het milieu en wat we samen daaraan kunnen doen. Samen kunnen we veel meer bereiken. Daarom besteden we intern aandacht aan alle thema’s van de Green Deal. Dit doen we door het organiseren we campagneweken, meedoen aan duurzame dagen en informeren we onze collega’s over de voortgang van de duurzame doelen.

 • De vermindering van CO2-uitstoot;
  Als sector streven we naar 55% minder directe CO2-uitstoot in 2030 t.o.v. 2018 en klimaat neutrale zorg in 2050. Als Zorggroep zijn we met energiebesparing goed op weg. Er wordt hard gewerkt aan zaken als Ledverlichting, extra isolatie en het energiezuiniger inrichten van installaties. Ook kijken we hoe we onze locaties kunnen verduurzamen met een degelijke langetermijnplanning.

  De CO2-uitstoot die voortkomt uit ons vastgoed is de afgelopen jaren flink gedaald. In 2023 is de uitstoot ten opzichte van 2018 met 38,8 % gedaald.
  Vervoer is ook een belangrijk onderwerp als het gaat om CO2-uitstoot. We hebben hier al stappen in genomen door zuinigere voertuigen in te zetten en online in plaats van fysieke afspraken.

 • Circulair werken;
  Met de Green Deal 3.0 werken we aan 50% minder primair grondstoffengebruik in 2030 (t.o.v. 2016) en maximaal circulaire zorg in 2050. Circulaire zorg gaat over het voorkomen van verspilling en afval.

  Minder verspilling van afval begint bij de inkoop. Daarom hebben wij in ons nieuwe inkoopbeleid eisen voor duurzaamheid vastgelegd. Daarnaast stoppen we waar mogelijk met de inkoop van plastic producten met eenmalig gebruik. We zijn met onze leveranciers in gesprek om deze te vervangen voor duurzame alternatieven. 

  Met onze afvalverwerker starten we met afval scans Met deze afval scans komen we er achter hoe we ons afval zinvol kunnen scheiden. Bij de eerste locaties gaan we daar nu mee starten.

 • Voorkomen van medicijnenresten in het milieu;
  Dat is een complex probleem waar we als zorgorganisatie nu nog weinig praktische maatregelen op kunnen nemen. We gaan de impact van de medicijnresten kwantificeren en met apothekers in gesprek hoe we kunnen bijdragen aan het voorkomen van medicijnresten in het milieu.