Na het vertrek van Esther van het Erve eind februari, zijn we blij te kunnen melden dat we in korte tijd in Brigitte Jacobs een goede kandidaat hebben gevonden als directeur ouderenzorg die samen met Timon Dijkman, directeur bedrijfsvoering, de directie van Silverein gaat vormen.

Brigitte start per 1 juli a.s. en uiteraard zal het bestuur in samenwerking met Timon zorgdragen voor een warm welkom en een goede start. Brigitte zal de eerste periode binnen Silverein en binnen de zorggroep kennismaken met veel collega’s en locaties bezoeken. 

Momenteel werkt Brigitte als directeur langdurige zorg bij Rivas Zorggroep.
Rivas Zorggroep is een organisatie die zowel ziekenhuiszorg als ouderenzorg biedt en daarmee heeft Brigitte veel ervaring in goed op elkaar afgestemde zorg in de keten.

Brigitte Jacobs: “De toekomst van de zorg en dienstverlening voor kwetsbare mensen is gebaat bij oprechte samenwerking tussen cliënt, zijn sociaal netwerk en de professional. En tussen organisaties onderling. Belangrijk daarbij is dat de cliënt zoveel als mogelijk eigen regie heeft. Het Team van de Toekomst, waar binnen Silverein op dit moment hard aan wordt gewerkt, vind ik een prachtig initiatief. Het realiseren van dit soort innovatieve ideeën geeft mij energie; mensen verbinden vanuit een inspirerende visie en juist cliënt en zijn netwerk vroeg bij ontwikkelingen te betrekken. Want daar zit de kennis en ervaring.”

Yvonne van Stiphout: “Zowel informele zorg als de wijze waarop wij zichtbaar willen zijn als ketenpartner zijn strategische thema’s die hoog op de agenda staan binnen onze zorggroep. De ervaring en expertise die Brigitte hierop meeneemt is zeer welkom. Daarnaast zijn we blij dat het is gelukt om een counterpart voor Timon te vinden, want de ervaring is inmiddels dat een tweehoofdige directie bij Silverein een heel positieve uitwerking heeft.” 

Wij heten Brigitte van harte welkom en wensen haar veel succes en werkplezier toe.

Met vriendelijke groet,

Yvonne van Stiphout
Ronald Bik

Raad van Bestuur 
Zorggroep De Opbouw