Met genoegen kunnen we meedelen dat per 1 juni as. Han Broekgaarden Zorggroep De Opbouw als programmadirecteur ondersteunende afdelingen komt versterken. Binnen onze zorggroep hebben we de ondersteunende afdelingen Financiën & Groepscontrol, Bouw & Vastgoed, Inkoop & Contractbeheer, Facilitair, Informatie & Automatisering, Human Resources & Organisatie en Marketing & Communicatie samengebracht in één ondersteuningslint. Op die manier ondersteunen we de zorgorganisaties en het primaire proces integraal, waardoor onze medewerkers die de zorg leveren sneller en beter worden geholpen. Hierdoor kunnen zij doen waar zij goed in zijn; goede zorg en ondersteuning bieden aan cliënten.

Han zal zich richten op de inrichting van een efficiënte en duurzame bedrijfsvoering, waarbij hij de ondersteunende afdelingen meeneemt in het optimaliseren van processen, slimmer en efficiënter werken, samenwerken, goede beleidsvoorbereiding en -implementatie en het ontzorgen van (medewerkers van) de zorgorganisaties. Hiermee zorgen dat we een financieel gezonde zorggroep zijn en blijven.

Raad van Bestuur: “In Han zien we daarin de enthousiaste persoon om ons daar op een goede manier in te ondersteunen. Hij heeft een ruime ervaring als directeur bedrijfsvoering, ook in de zorgsector. Daardoor zijn de strategische én financiële uitdagingen waar wij als zorggroep voor staan hem niet vreemd en zal zijn verbindende kracht bijdragen aan een goede samenwerking tussen de zorgorganisaties en de ondersteunende afdelingen.”

 Han Broekgaarden werkt tot op heden als regiodirecteur bedrijfsvoering bij Karakter, een academisch centrum voor kinder- en jeugdpsychiatrie. 

Han: “Ik kijk er naar uit om een bijdrage te leveren aan de doorontwikkeling van Zorggroep De Opbouw en ook in een tijd met zoveel uitdagingen in de zorg, cliënten van betekenis te laten zijn en iedereen naar vermogen mee te laten doen. In mijn loopbaan heb ik in verschillende sectoren gewerkt en in verschillende rollen: van eindverantwoordelijk manager, programma-/projectmanager tot adviseur. Hierdoor zie en begrijp ik de verschillende belangen binnen organisaties en kan ik door onder andere samenwerking en verbinding bijdragen aan verbetering van effectiviteit binnen organisaties.”

Wij heten Han van harte welkom en wensen hem veel succes en werkplezier toe. 

Met vriendelijke groet, 

Yvonne van Stiphout 
Ronald Bik 

Raad van Bestuur 
Zorggroep De Opbouw