Per 1 januari 2021 start dhr. R.N. (Rob) van Zwieten als directeur gehandicaptenzorg bij onze zorgorganisatie Zideris.

Hij wordt tevens lid van de directieraad van Stichting De Opbouw. Hij treedt hiermee in de voetsporen van Bernadette Ottenschot.
Rob heeft in de afgelopen jaren diverse directie- en managementfuncties vervuld in de commercieel zakelijke dienstverlening, het middelbaar beroepsonderwijs en de zorg. Op dit moment is hij werkzaam als operationeel directeur bij Naviva Kraamzorg.

We kijken uit naar zijn komst en wensen Rob veel succes en plezier met deze nieuwe mooie uitdaging die voor hem ligt!

Y.J. van Stiphout
Voorzitter Raad van Bestuur