Yvonne van Stiphout, voorzitter Raad van Bestuur van Zorggroep De Opbouw, heeft besloten per 2 september a.s. te stoppen als voorzitter. Yvonne: ‘Ik wil na bijna 5 jaar ruimte om ongebonden na te denken over invulling van de komende periode. Eerst genieten van een vakantie, meer tijd aan mijn privéleven besteden en loslaten. En dan komt er wel weer ruimte voor iets anders’.

Yvonne laat daarmee de volgende fase over aan een nieuwe voorzitter.
Yvonne kijkt met veel plezier terug op bijna 5 jaar ‘opbouwen’, de samenwerking met alle collega’s en ontmoetingen met cliënten. Yvonne heeft veel voor Zorggroep De Opbouw betekend, de RvT spreekt daar haar dank en waardering voor uit en wenst Yvonne alle goeds.

Yvonne zal de komende periode persoonlijk afscheid nemen bij de zorgorganisaties en de ondersteunende afdelingen. Over de invulling van het voorzitterschap vanaf 2 september, volgt zo spoedig mogelijk informatie.

Hans den Hollander
Voorzitter Raad van Toezicht

‘Vanaf december 2019 heeft Yvonne zich met aanstekelijk enthousiasme en grote betrokkenheid ingezet als voorzitter van de Raad van Bestuur van Zorggroep De Opbouw en de zorgorganisaties. Uitspraken die haar kenmerken, zijn: “We staan met ons gezicht naar de zorg”, “Ons werk staat ten dienste van onze cliënten en medewerkers”, en “Geen woorden, maar daden!”. Leidraden die telkens zijn meegegeven aan directeuren en groepsmanagers om concreet te vertalen in ons werk.

Yvonne zal komende weken afscheid komen nemen. Niet alleen van MT’s, maar ook door middel van werkbezoeken aan onze locaties. Wij, directieraad en groepsmanagers hebben grote waardering voor wat Yvonne betekent en heeft betekend voor onze zorggroep en zullen haar zeker gaan missen.”

Namens Raad van Bestuur, directeuren en groepsmanagers,

Ronald Bik, lid Raad van Bestuur
Caroline Vroon, bestuurssecretaris