Groepsondersteuning ondersteunt de zorgorganisaties op het gebied van bestuur & beleid, bouw & vastgoed, informatisering & automatisering, inkoop & contractbeheer, financiën & control, human resources & organisatie en marketing & communicatie.

Ons uitgangspunt is dat we samen doen, wat we samen kunnen doen.

Bij ons draag je bij aan een zinvol bestaan voor ouderen en mensen met een beperking

Door bij Zorggroep De Opbouw te werken, draag je eraan bij dat ouderen en mensen met een beperking op eigen wijze een zinvol en liefdevol bestaan kunnen leiden. Een betekenisvol leven, zo veel mogelijk zoals als zij dat willen. Dat doe je vanuit een van onze zorgorganisaties Prinsenstichting, Silverein of Zideris of vanuit Groepsondersteuning. Met ongeveer 4500 collega’s en 1900 vrijwilligers zetten we onszelf iedere dag met hart en ziel in voor ongeveer 4500 ouderen en mensen met een verstandelijke beperking.

Binnen Zorggroep De Opbouw zijn de ondersteunende diensten samengebracht in Groepsondersteuning. Door samen te werken, te organiseren en teams samen te voegen, werken we beter en slimmer! Uitgangspunten daarbij zijn dat de zorg leidend is en dat je werkt waar je nodig bent. Dat kan in Utrecht zijn, maar ook in Soest, Purmerend of Rhenen of bij één van onze andere locaties.

Als zorggroep leren en innoveren we iedere dag weer. Zodat onze zorgcollega’s goede zorg en ondersteuning aan cliënten en hun naasten kunnen bieden, nu en in de toekomst.