De Raad van Toezicht van Zorggroep De Opbouw verwelkomt per 1 januari 2023 Grietsje Visser als nieuw lid. 

Grietsje is een ervaren bestuurder binnen de gezondheidszorg en werkzaam als directeur Mindfit, onderdeel van de Dimence Groep. Grietsje levert graag vanuit haar kennis en ervaring een bijdrage om tot vernieuwende en innovatieve antwoorden te komen op complexe vraagstukken in de zorg, waarin vooral samen het verschil wordt gemaakt. Grietsje is mede op voordracht van de centrale cliëntenraad benoemd en zal de portefeuille cliëntgerichte zorg, kwaliteit en veiligheid voor haar rekening nemen. Daarmee wordt zij lid van de commissie kwaliteit en veiligheid zorg.

Hans den Hollander, voorzitter Raad van Toezicht, is verheugd met haar komst: “Met de toevoeging van Grietsje is de Raad van Toezicht weer compleet en kan deze zich richten op haar rol als toezichthouder, waarbij de focus ligt op het scherp houden van de organisatie bij het realiseren van de visie: bijdragen aan een betekenisvol en liefdevol leven voor ouderen en mensen met een beperking door het leveren van  innovatieve en kwalitatieve goede zorgverlening.”