Per 1 augustus 2019 is drs. D.R. (Ronald) Bleeker MFP MGM benoemd tot lid van de raad van toezicht van Stichting De Opbouw c.a. Daarnaast is hij benoemd als lid van de auditcommissie van de raad van toezicht. 

Hoofdreden voor de heer Bleeker om toe te treden tot de raad van toezicht van De Opbouw is dat het hem zeer aanspreekt om onderdeel uit te mogen maken van een organisatie die kwetsbare mensen helpt en ondersteunt. Een organisatie waarin iedereen de ruimte heeft zichzelf te zijn en daar waar mogelijk zijn of haar talenten maximaal kan ontwikkelen.

De heer Bleeker volgt Rudolf Bosveld in de raad van toezicht op. Samen met Esther Reinhard, voorzitter van de auditcommissie, vormen zij de auditcommissie. 

Met de benoeming van de heer Bleeker is een waardige opvolger gevonden die kennis en ervaring heeft van de zorg, financiën en vastgoed. De veranderingen in de zorg, zowel inhoudelijk als qua wet- en regelgeving, hebben grote invloed op de financiën en de vastgoedportefeuille. Ineke van der Zande, voorzitter Raad van Toezicht, en Hans Helgers, voorzitter raad van bestuur, zijn erkentelijk voor de bereidheid van de heer Bleeker zijn kennis en ervaring in te zetten voor De Opbouw en kijken uit naar de samenwerking.