Rudolf Bosveld heeft zich vanwege andere drukke werkzaamheden teruggetrokken als lid van de raad van toezicht van Stichting De Opbouw. De heer Bosveld heeft zich vijf jaar lang intensief ingezet voor De Opbouw. De raad van toezicht en raad van bestuur hebben daar begrip voor.

 

De heer Bosveld heeft zich in het bijzonder verdienstelijk gemaakt als lid van de auditcommissie. Vanuit de raad van toezicht, en vanuit de auditcommissie volgde de heer Bosveld de raad van bestuur kritisch, en was hij een goed klankbord voor het bestuur om de bedrijfsvoering van de stichting structureel te verbeteren. In deze moeilijke tijden voor de betaalbaarheid en financiering van jeugdzorg, ouderenzorg en zorg voor mensen met een beperking, heeft de heer Bosveld een belangrijke bijdrage geleverd aan De Opbouw om een toekomstbestendige zorg te kunnen blijven leveren. We zijn hem daar zeer erkentelijk voor. We wensen de heer Bosveld veel succes met al zijn andere werkzaamheden.