Bewuster omgaan met ons afval en zorgen voor minder ongesorteerd afval doen we samen! Als zorggroep voor ouderen en mensen met een verstandelijke beperking, staan wij midden in de maatschappij. Daarom dragen wij graag ons steentje bij aan verduurzaming.

Graag delen we de duurzame successen die we al hebben gerealiseerd binnen de zorgorganisaties.

Silverein: afval scheiden op Sparrenheide

Op locatie Sparrenheide van Silverein zijn we gestart met bronscheiding van afval.

Op deze locatie zijn speciale scheidingsstations geplaatst waar je GFT, plastic en restafval gescheiden kunt weggooien.

Evelyn Hanssen, de teamleider schoonhuis, is erg enthousiast over de bronscheiding.  “Als het succesvol is, gaan we kijken of we dit ook op andere locaties van Silverein kunnen uitrollen.’’

Voordat de scheidingsstations verder uitgerold kunnen worden binnen de locaties, moeten er wel goede afspraken worden gemaakt met de afvalverwerker PreZero. Het afval wat wordt gescheiden in de afvalstations moet namelijk ook gescheiden terechtkomen in de afvalcontainers en apart worden afgevoerd. 

Wil jij al starten met het scheiden van plastic? Dat kan! Samen met een stichting kunnen we plastic gratis laten afvoeren. Wanneer dit iets voor jouw locatie is, kun je contact opnemen met Evelyn via 06-30278615 of evelyn.hanssen@silverein.nl.

Prinsenstichting: zwerfafval opruimen tijdens de 'Schoon en fit'-week

Vorig jaar september vond bij de Prinsenstichting de ‘Schoon en fit’- week plaats. Tijdens de ‘Schoon en fit’-week  is er met meer dan honderd cliënten, collega’s en vrijwilligers, zwerfafval opgeruimd in de wijk. Vanuit de vakgroep beweging waren er prikkers en afvalzakken geregeld en gezonde snacks voor onderweg.

Er is maar liefst 74,3 kilo zwerfafval opgeruimd met deze mooie actie. Alle cliënten die zich hadden ingezet met het opruimen van het zwerfafval kregen na afloop een afvaldiploma.

Er waren veel positieve reacties op deze actie.  “Ik ben super blij met jullie actie, ik hoop dat collega’s en cliënten ook buiten deze week om bewust blijven van (zwerf)afval’’. Ook de cliënten vonden het heel leuk om hieraan deel te nemen en waren erg enthousiast.

Na het succes van vorig jaar staat de nieuwe zwerfafvalactie al gepland voor dit jaar!