Stichting Steun De Opbouw is geregistreerd als een algemeen nut beogende instelling (ANBI).

RSIN/ fiscaal nummer

 816754305

Nummer Kamer van Koophandel

4177809

Doelstelling

De voornaamste activiteiten van de stichting zijn het verlenen van steun in de ruimste zin des woords aan Zorggroep De Opbouw te Utrecht en aanverwante stichtingen.

De stichting tracht haar doel te bereiken door:

 • het ondersteunen van zorg innovatieve projecten van Opbouwinstellingen
 • het initiëren en ondersteunen van wetenschappelijk onderzoek gericht op de doelgroepen van De Opbouw
 • bevordering van vakinhoudelijke expertise van medewerkers in zorggroepverband
 • versterking van de onderlinge samenhang van en samenwerking binnen de Opbouworganisatie
 • het vanuit een sociaal en ideëel standpunt, financieel afdekken van persoonlijke schade, aansprakelijkheidsstellingen e.d. van medewerkers/ vrijwilligers/ betrokkenen van Zorggroep De Opbouw die zijn ontstaan tijdens de uitoefening van hun functie
 • alle andere mogelijke wettelijke middelen

Hoofdlijnen van het beleidsplan

Stichting Steun De Opbouw besteedt jaarlijks een deel van het vermogen aan ondersteuning van Zorggroep De Opbouw. De hoogte van dit bedrag hangt af van de aanvragen in het desbetreffende kalenderjaar en het beschikbare rendement.

Hier vindt u het beleidsplan van Stichting Steun De Opbouw. 

Bestuur

Het bestuur van Stichting Steun De Opbouw bestaat uit de volgende bestuursleden:

Voorzitter:

drs. J.G. (Hans) den Hollander

Leden:

 • mr. P. (Pien) Beltman
 • drs. E.M. (Esther) Reinhard
 • ir. J.G.M. (Hans) Groenendijk
 • drs. D.R. (Ronald) Bleeker MFP MGM
 • G.J. (Grietsje) Visser

Het bestuur heeft geen beloningsbeleid. 

Actuele activiteiten

Het bestuur van Stichting Steun de Opbouw vergadert vijf keer per jaar. Tijdens deze vergaderingen worden o.a. aanvragen, die namens Zorggroep De Opbouw zijn ingediend, besproken en beoordeeld. In voorkomende gevallen worden na afronding van het project de rapportage en verantwoording van verstrekte bedrag besproken.