De Opbouw heeft een Directieraad en een Raad van Toezicht

 

Samenstelling Directieraad 

 • Yvonne van Stiphout - voorzitter Raad van Bestuur Zorgroep De Opbouw
 • Annet van Zuijlen - a.i. directeur Silverein
 • Ineke Huibregtsen - directeur Prinsenstichting
 • Rob van Zwieten - directeur Zideris
 • Caroline Vroon - bestuurssecretaris De Opbouw

Raad van Toezicht De Opbouw:

 • Dhr. drs. J.G. (Hans) den Hollander, voorzitter Raad van Toezicht 
 • Dhr. mr. G.B. Raaphorst (Seppe), vicevoorzitter Raad van Toezicht, voorzitter Remuneratiecommissie en portefeuille openbaar bestuur
 • Mw. mr. P. Beltman (Pien), lid Raad van Toezicht en portefeuille zorg
 • Dhr. Ir. J.G.M. Groenendijk (Hans), lid Raad van Toezicht en portefeuille personeel
 • Mw. drs. E.M. Reinhard (Esther), lid Raad van Toezicht, voorzitter Auditcommissie en portefeuille financiën
 • Dhr. Drs. D.R. (Ronald) Bleeker MFP MGM, lid Raad van Toezicht, lid Auditcommissie en portefeuille financiën