Duurzaamheid is heel belangrijk voor ons 

Om in de toekomst goede zorg te kunnen bieden, is het noodzakelijk om invulling te geven aan duurzaamheid. Zonder schone energie, primaire grondstoffen en een gezond milieu is het niet mogelijk voor toekomstige generaties om dezelfde kwalitatieve zorg te bieden als wij nu doen. De Opbouw zet in op vier significante thema's voor de zorg:

  • Energietransitie; Het besparen van energie, duurzame opwekking en het beperken van CO2-uitstoot.
  • Circulaire bedrijfsvoering; Het terugbrengen van grondstoffen in de keten en het voorkomen van afval.
  • Voorkomen van medicijnresten in water en milieu; er voor zorgen dat ons drinkwater geen resten van meerdere medicijnen bevat.
  • Gezonde leef- en verblijfsomgeving; creëren en behouden van een omgeving die ons welzijn bevordert.

In 2018 zijn we gestart met monitoring en verzameling van data. Op alle grote locaties wordt het gas- en elektraverbruik gemonitord. Kerngetallen en gebouwgegevens analyseren we om energiebesparende maatregelen te vinden. Dit vormt de basis voor compliance aan EED energie audit en informatieplicht in 2019.

We investeren in netwerken, bedrijfsbezoeken en bijeenkomsten. En we hebben ons aangesloten bij het Milieuplatform Zorgsector. Deze kennis gebruiken we voor projecten zoals ‘het huis van de toekomst’. Dit is een nieuwbouwproject waar duurzaamheid en innovatie voorop komen te staan.

Er zijn ook initiatieven van medewerkers, zoals het plastic project van Zideris.