Onze missie is om samen zorg te bieden en bij te dragen aan welbevinden en zingeving voor kwetsbare mensen vanuit wederkerigheid in een open gemeenschap. Dit doen wij binnen een omgeving waarin iedereen de ruimte heeft zichzelf te zijn, daar waar mogelijk zijn talenten in te zetten en waar iedereen echt mee doet en ertoe doet.