De Opbouw heeft een raad van bestuur en een raad van toezicht

 

raad van bestuur De Opbouw:

 • Dhr. J.J.M. (Hans) Helgers, voorzitter raad van bestuur (Kwaliteit, Zorg, HR)
 • Dhr. R.A.M. (Ronald) Thijs, lid raad van bestuur (ICT, Finance en Bouw en Vastgoed)
 • Mw. Y.M. (Yvonne) Hof, secretaris raad van bestuur

raad van toezicht De Opbouw:

 • Mw. dr. I. (Ineke) van der Zande, voorzitter raad van toezicht
 • Dhr. mr. G.B. (Seppe) Raaphorst, vice voorzitter raad van toezicht
 • Mw. mr. P. (Pien) Beltman, lid raad van toezicht
 • Mw. drs. M.C. (Margreeth) van der Meijde MBA, lid raad van toezicht
 • Mw. drs. E.M. (Esther) Reinhard, voorzitter auditcommissie
 • Dhr. Ir. J.G.M. (Hans) Groenendijk, lid raad van toezicht
 • Dhr. drs. D.R. (Ronald) Bleeker MFP MGM, lid raad van toezicht / lid auditcommissie
 • Dhr. drs. A.M. (Marc) Koster, adviseur raad van toezicht