De Opbouw heeft een raad van bestuur en een raad van toezicht

 

raad van bestuur De Opbouw:

  • Mw. Y.J. (Yvonne) van Stiphout, voorzitter raad van bestuur (Kwaliteit, Zorg, HR)
  • Dhr. R.A.M. (Ronald) Thijs, lid raad van bestuur (ICT, Finance en Bouw en Vastgoed)
  • Mw. R. (Ria) van den Dungen-Schröder, secretaris raad van bestuur a.i.

raad van toezicht De Opbouw:

  • Dhr. drs. J.G. (Hans) den Hollander, voorzitter raad van toezicht
  • Dhr. mr. G.B. (Seppe) Raaphorst, vice voorzitter raad van toezicht
  • Mw. mr. P. (Pien) Beltman, lid raad van toezicht
  • Mw. drs. M.C. (Margreeth) van der Meijde MBA, lid raad van toezicht
  • Mw. drs. E.M. (Esther) Reinhard, voorzitter auditcommissie en lid raad van toezicht
  • Dhr. Ir. J.G.M. (Hans) Groenendijk, lid raad van toezicht
  • Dhr. drs. D.R. (Ronald) Bleeker MFP MGM, lid raad van toezicht / lid auditcommissie