Yvonne Hof legt uit wat de overkoepelende strategie 'ik zie jou' inhoudt.

 

Waarom de strategie 'ik zie jou'?

De Opbouw was toe aan een nieuwe strategie. Deze strategie is ontwikkeld samen met ongeveer 120 medewerkers en externe partijen. Het mooie vind ik dat hieruit het belangrijkste van medemenselijkheid naar voren is gekomen, de missie: ‘ik zie jou’. Juist hierbij zijn de kernwaarden vertrouwen, verwondering en moed de uitgangspunten.

Dit gaat over hoe je met elkaar omgaat. En dat is iets anders dan wanneer je uitgaat vanuit organisatieprincipes die te maken hebben met resultaatgerichtheid. Je kijkt hoe je met elkaar omgaat en je hebt er vertrouwen in dat je samen een mooi resultaat neerzet.

Hoe past de strategie 'ik zie jou' van De Opbouw bij die van onze zorgorganisaties?

In maart 2017 zijn we begonnen met dit traject en hebben we binnen een aantal maanden met elkaar deze strategie bedacht en ontwikkeld. Cliënten, medewerkers, externe stakeholders, raad van toezicht en andere betrokkenen hebben hieraan meegewerkt. Deze strategie past heel goed bij alle zorgorganisaties, juist omdat de missie zo breed is. Op het moment dat je mensen in hun eigen omgeving tot bloei wilt laten komen en ervan uit gaat dat iedereen een talent heeft, kun je dit altijd vertalen binnen één van onze zorgorganisaties. En, juist ook in de onderlinge samenwerking.

We hebben een aantal projectgroepen die werken aan de kernthema’s. Dit zijn: Genius Care (innovatie), Ondernemend samenwerken, Meester en Gezel (werkgeverschap, opleidingen, kennis delen) en Waardevol Verbinden. Daarnaast hebben we nog het kernthema Cultuur (met de kernwaarden). Ieder kernteam bestaat uit verschillende medewerkers van de zorgorganisaties. Door deze kernteams samen te stellen werken we al aan het ‘Waardevol Verbinden’ principe en hierdoor zien we dat medewerkers van elkaar leren en elkaar inspireren. Elk kernteam wordt aangestuurd door een directeur met als doel samen te werken, tot goede ideeën te komen en te ondersteunen bij de uitvoering hiervan.

Als voorbeeld zijn er de overkoepelende projecten zoals een leermanagementsysteem dat we geïmplementeerd hebben voor de hele organisatie en rondom Genius Care is er een project zoals spraak gestuurd werken en het werken met slaaprobots. Dat soort trajecten lukt alleen omdat je het gezamenlijk doet. Waar nu de focus op ligt, is het kernthema ‘Meester en Gezel’ dat zich concentreert op arbeidsmarkt, opleidingen en kennis delen. Dit, aangezien er krapte is op de arbeidsmarkt, wij graag een goede werkgever willen zijn en medewerkers uitgebreid de kans willen geven om zich verder te ontwikkelen. 

Wat is jouw droom voor de toekomst?

Mijn persoonlijke droom is dat een zorgorganisatie midden in de maatschappij kan staan. In mijn beleving is dat een wereld waarin je meer verschillende doelgroepen bij elkaar brengt. Een soort van community (gemeenschap) waarin jong, oud, mensen met een verstandelijke beperking en mensen zonder beperking op een plek naast elkaar wonen en elkaar helpen. En dat we teruggaan naar het gevoel van vroeger toen iedereen met elkaar samenleefde in een dorp. Hierbij zou een beweging moeten ontstaan naar minder individualisering en naar juist meer samenleven, samen de dingen oppakken. Een gemeenschap waar je woont, met elkaar leeft en met en voor elkaar zorgt. Waarbij je bijvoorbeeld samen een tuin deelt en daar er gezamenlijk in werkt. En waarbij mensen met een verstandelijke beperking in de ouderenzorg werken. Iedereen levert een bijdrage aan iets waar men goed in is. Ook zou mijn inziens daardoor de druk bij mantelzorgers en op zorg afnemen.

Wat denk je dat er nodig is om een community op te zetten?

Ik denk dat we breder moeten gaan kijken dan alleen de eigen zorgorganisatie. Wat ik tot dusver heb gezien is dat met name samenwerking over de zorg heen nog mondjesmaat gebeurt. We zouden veel breder moeten kijken naar de mogelijkheden om samen te werken bijvoorbeeld met woningcorporaties, vastgoedontwikkelaars en gemeentes.

Wat wil je nog kwijt?

Als medewerkers uit het strategisch team hebben we laatst allemaal een dag stagegelopen. Ik liep mee met een medewerkster van De Brug en zij was duidelijk al bezig met community vorming. Zij werkt toegewijd bij een buurthuis en regelt daar verschillende activiteiten. Door de betrokkenheid van de wijk, zijn er genoeg mensen die de buurtactiviteiten tijdens haar vakantie willen overnemen. Dat sluit aan bij wat ik voor ogen heb. Dat de oplossing dus niet altijd vanuit de zorgorganisatie hoeft te komen maar ook vanuit de mensen uit de wijk. Wij hebben dan vooral een faciliterende rol. In het buurthuis speelt nauwelijks krapte op het gebied van personeel en wat mij opviel was dat bezoekers zeiden zich minder vaak eenzaam te voelen. Eén keer in de week samen lunchen helpt mensen al vaak uit hun isolement te komen. Dat vond ik erg plezierig om te horen. Daarbij komt uit onderzoek komt ook naar voren dat mensen langer leven wanneer zij veel sociale contacten hebben. Dus, naast dat je als organisatie meer kunt digitaliseren en robotiseren is die menselijke interactie dus echt het belangrijkste.

 

 

 

Wil je reageren op dit interview? Mail dan naar redactie@opbouw.nl