Waarom hebben ook wij de Green Deal 3.0 getekend

De zorgsector in Nederland is verantwoordelijk voor 7% van de CO2-uitstoot en 13% van het grondstoffengebruik. Dit heeft een flinke impact op het klimaat, op onze directe leefomgeving en op ieders gezondheid. Doordat we als sector en als zorggroep de zorg verduurzamen, draaien we deze cyclus om.

Van:                                                                                                     naar:

Boyd Rinkel, projectleider duurzaamheid: “Ik ben heel blij dat we vandaag, op Wereldgezondheidsdag, kunnen delen dat we de Green Deal 3.0 hebben getekend! Door onszelf als Zorggroep De Opbouw aan de doelstellingen van deze Green Deal te verbinden, laten we zien dat we er écht voor gaan. Verduurzaming is een must voor de zorgsector. En voor ons een hele belangrijke stap om huidige én toekomstige generaties kunnen voorzien van een goede zorg. Want ik geloof dat alleen zorgorganisaties die verduurzamen, toekomst hebben.”

Hoe pakken we de verdere verduurzaming aan?

Dat doen we aan de hand van de 5 doelen uit de Green Deal 3.0. Dit zijn de doelen:

Over de doelen 

  1. Bevorderen van gezondheid ligt heel dichtbij ons. Dit geldt voor zowel cliënten als collega’s. Onderwerpen hierbij zijn gezonde voeding, voldoende beweging en duurzame inzetbaarheid. Eigenlijk onderwerpen waar we al langer mee bezig zijn binnen onze zorggroep. In relatie tot duurzaamheid leidt een gezonde leefomgeving tot minder zorgvraag, en voorkomen we bijvoorbeeld gebruik van energie en grondstoffen.
  2. Bewustwording en kennis is een nieuw thema in de Green Deal 3.0. Als we met elkaar meer weten over de impact van de zorg op het klimaat en milieu en wat we daaraan kunnen doen, dan kunnen we samen veel bereiken. Daarom besteden we intern aandacht aan alle thema’s van de Green Deal en dat blijven we doen. Afgelopen winter hebben we het vooral over energie besparen gehad. Ook aan de andere thema’s uit de Green Deal besteden we dit jaar aandacht!
  3. De vermindering van CO2-uitstoot: Als sector streven we naar 55% minder directe CO2-uitstoot in 2030 t.o.v. 2018 en klimaatneutrale zorg in 2050. Als zorggroep zijn we met energiebesparing goed op weg. Er is en wordt hard gewerkt aan ledverlichting, extra isolatie en het energiezuinig inrichten van installaties. Denk hierbij aan de verwarming en ventilatie-installaties. Ook verduurzamen we onze gebouwen met behulp van een degelijke langetermijnplanning. Vervoer is een nieuw onderwerp voor ons als het gaat om CO2-uitstoot. We beginnen dit jaar met het meten van de CO2-uitstoot uit ons vervoer. Dan weten we waar we nu staan en kunnen we vervolgens stappen nemen om ook die uitstoot samen omlaag te brengen.
  4. Circulair werken: Met de Green Deal 3.0 werken we mee aan 50% minder primair grondstoffengebruik in 2030 (t.o.v. 2016) en maximaal circulaire zorg in 2050. Circulaire zorg gaat over het voorkomen van verspilling en afval. Dat begint bij inkoop. Daarom zijn in ons nieuwe inkoopbeleid eisen voor duurzaamheid vastgelegd. Daarnaast stoppen we voor zover mogelijk met de inkoop van plastic producten voor eenmalig gebruik, en zijn we met onze leveranciers bezig om deze te vervangen voor een duurzaam alternatief. Met onze afvalverwerker starten we met afvalscans om erachter te komen waar en hoe we zinvol afval kunnen scheiden.
  5. Doel 5 uit de Green Deal 3.0 richt zich op het voorkomen van medicijnenresten in het milieu. Dat is een complex probleem waar we als zorgorganisatie nu nog weinig praktische maatregelen op kunnen nemen. We gaan onze impact kwantificeren en met apothekers in gesprek hoe we aan het voorkomen van medicijnresten kunnen bijdragen.

De verkregen subsidie van € 900.000 voor verduurzaming helpt ook

Begin dit jaar hebben is al een groot succes behaald! Voor de renovatie van Daelhoven hebben we een DUMAVA-subsidie van €900.000 gekregen voor extra duurzaamheidsmaatregelen. Hiermee kunnen we Daelhoven extra isoleren en , PVT-panelen leggen, dat zijn hybride zonnepanelen. Ook gaan we een groen dak realiseren! Hiermee gaat het Energielabel van Daelhoven met drie sprongen vooruit: van label B naar label A++.

We zijn op weg en gaan door!

Verduurzamen is een grote uitdaging, het is geen klusje dat we van de ene op de andere dag hebben geklaard; het is een proces. Als Zorggroep De Opbouw zetten we onze schouders onder verduurzaming van de zorg en dat blijven we doen. We maken beleid en wegen iedere dag weer met elkaar af welke keuzes we moeten maken. Onze financiële middelen, tijdsinzet en welke duurzaamheidsacties prioriteit krijgen, spelen daarbij allemaal een rol. De doelen uit de Green Deal 3.0 gaan ons heel goed helpen bij het bereiken van verlenen van goede duurzame zorg aan cliënten.